Intercultural Communication | Rikkyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Intercultural Communication | Rikkyo University | JPSS, trang chuyên về thông...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Intercultural Communication

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Rikkyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành ArtshoặcNgành EconomicshoặcNgành SciencehoặcNgành SociologyhoặcNgành Law and PoliticshoặcNgành TourismhoặcNgành Community and Human ServiceshoặcNgành Contemporary PsychologyhoặcNgành BusinesshoặcNgành Intercultural CommunicationhoặcNgành Global Liberal Arts Program (GLAP), thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

立教大学 | Rikkyo University

Intercultural Communication

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 171-8501
Địa chỉ liên hệ 3-34-1 Nishi-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Center
Điện thoại 03-3985-2660
Fax 03-3985-2944
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 12người (Niên khóa 2020)
Số người thi tuyển 86người (Niên khóa 2019)
Số người trúng tuyển 22người (Niên khóa 2019)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 71người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường 71người (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 792,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 299,500 Yên (Niên khóa 2019)
Ghi chú Examination Fee
Application by screening of submitted documents: 15,000 yen
Application system by a written examination and an interview: 35,000 yen

Contents of "Other expenses"
Educational enhancement fee: 286,000 yen,
Experiment and practical training fee: 10,000 yen,
Student mutual-aid health insurance fee: 3,500 yen

Rikkyo University offers tuition reduction to privately financed international students who have a ‘College Student’ resident status after enrollment, and who may otherwise financially struggle to pay academic fees. The tuition fee reduction for academic year 2018 is 30%. Please note that the reduction system and rate are subject to change year to year. Students who are currently on a leave of absence or who have exceeded the standard number of years of study are not eligible for tuition fee reduction.
Khoa Intercultural Communication
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Application system by a written examination and an interview
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 10 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 10 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 11 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 12 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 7 tháng 2 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Submit the score of IELTS or TOEFL iBT at the application.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú ★Admissions Application Period for AY 2020
Online Application: October 1 (Tue) – October 10 (Thu), 2019
Deadline for Sending of Written Documents: October 15 (Tue), 2019
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Application by screening of submitted documents
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 11 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 11 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 1 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 7 tháng 2 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Thi tiếng Anh You must have taken at least 80 points at TOEFL iBT or 6.0 points at IELTS (Academic Module, All Band Score).
Ghi chú Applicants must have taken N3 (or higher) of JLPT.

★Admissions Application Period for AY 2020
Online Application: November 11 (Mon) – November 20 (Wed), 2019
Deadline for Sending of Written Documents: November 25 (Mon), 2019

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 21 tháng 05 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học