PEACE Program(College of Law and Politics, College of Intercultural Communication, Global Liberal Arts Program) | Rikkyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

PEACE Program(College of Law and Politics, College of Intercultural Communic...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > PEACE Program(College of Law and Politics, College of Intercultural Communication, Global Liberal Arts Program)

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Rikkyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành ArtshoặcNgành EconomicshoặcNgành SciencehoặcNgành SociologyhoặcNgành Law and PoliticshoặcNgành TourismhoặcNgành Community and Human ServiceshoặcNgành Contemporary PsychologyhoặcNgành BusinesshoặcNgành Intercultural CommunicationhoặcNgành Global Liberal Arts Program (GLAP)hoặcNgành PEACE Program(College of Law and Politics, College of Intercultural Communication, Global Liberal Arts Program)hoặcNgành Sport and Wellness, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

立教大学 | Rikkyo University

PEACE Program(College of Law and Politics, College of Intercultural Communication, Global Liberal Arts Program)

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 171-8501
Địa chỉ liên hệ 3-34-1Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Organization for the Promotion of Internationalization
Nét đặc sắc của ngành học Có ngành đại học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2025)
Ghi chú The amount varies depending on the faculty to which you apply, so please check the application guidelines.
Khoa Intercultural Communication for Global Leadership, GLAP (Global Liberal Arts Program), Global Program of the Department of International Business Law
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Lần thứ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 11 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 11 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 1 năm 2025
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 1 năm 2025(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 28 tháng 1 năm 2025(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 94 điểm
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2025
Phân loại hồ sơ Lần thứ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 11 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 11 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 1 năm 2025
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 1 năm 2025(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 27 tháng 6 năm 2025(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 94 điểm
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2025
Phân loại hồ sơ Lần thứ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 1 năm 2025
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 2 năm 2025 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 3 năm 2025
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 3 năm 2025(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 27 tháng 6 năm 2025(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 94 điểm

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 05 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học