Thông tin ngành học | Food and Health Sciences | Showa Women's University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin ngành học | Food and Health Sciences | Showa Women's Unive...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Food and Health Sciences

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Showa Women's University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Humanities and CulturehoặcNgành Food and Health ScienceshoặcNgành Humanities and Social ScienceshoặcNgành Global BusinesshoặcNgành International HumanitieshoặcNgành Environmental Science and Design của Showa Women's University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Showa Women's University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

昭和女子大学 | Showa Women's University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Food and Health Sciences

【Showa Women's University】
Infomation for international prospective students.
*New Topics is here!
http://cie.swu.ac.jp/prospective/

Our "Open Campus" will be held on the following dates!

Jun. 18: 10:00-15:00
Aug. 22: 10:00-15:00

Specifically, please check the site of "General Entrance Examination for International Students".
http://exam.swu.ac.jp/

Due to the spread of COVID-19 infection, the entrance examination requirements and contents of the "Open Campus" may be partially changed.
If we change it, we will notify you on the entrance examination information site of the university, so please be sure to check it.
http://exam.swu.ac.jp/

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Thông tin ngành học

[Faculty Features]

The Faculty of Life and Environmental Sciences Consists of three departments: Department of Health Science, Department of Food Science and Nutrition, and Department of Food Safety and Management. In this Faculty, students will develop ability to support human health and improve quality of life by interesting human health and food safety from the perspectives of science and society.

Thông tin Du học sinh của trường (theo niên khóa)

2022
Hàn quốc1
Department of Health Science

We educate our students in health science, enabling them to take a holistic approach to supporting human health. After attaining the basic knowledge of nutrition, students choose of the three specialized fields: Food Science, Sensory Science, or Sports Nutrition and Fitness.

Department of Food Science and Nutrition

The purpose of this department is to educate registered dietitians who can apply their professional knowledge to medical services and nutritional administration in hospitals and welfare institutions. Through numerous experiments and practica, students can build the skills they need to work as professional dietitians. At graduation, students are expected to pass the National Examination for Registered Dietitians.

Department of Food Safety and Management

After studying the basics of topics such as economics, business, and finance, students study to acquire qualifications for fields such as bookkeeping and financial planning to further develop their knowledge of accounting and finance. In addition, practical projects cultivate real-world business experience.

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

Chi phí ban đầu cho việc du học Nhật Bản của bạn là khoảng bao nhiêu ?