ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | คณะ Global Studies | มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | คณะ Global Studies | มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อม...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > คณะ Global Studies

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ คณะผู้ประกอบการหรือคณะคณะ Global StudiesหรือคณะEngineeringหรือคณะData ScienceหรือคณะLiteratureหรือคณะEconomicsหรือคณะBusiness AdministrationหรือคณะLawหรือคณะHuman Sciences ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | 武蔵野大学 | Musashino University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

คณะ Global Studies

ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

มุ่งพัฒนา เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเพื่อรองรับสำหรับการทำงานในเวทีโลกผ่านการเรียนรู้ให้สามารถสื่อสารได้ดี ทั้งภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน

ที่คณะ Global Studies ของมหาวิทยาลัยมูซาชิโนะ เรามุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนสามารถสื่อสารในระดับธุรกิจได้ถึง 3 ภาษาทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน โดยไม่ลืมที่จะให้นักเรียนมีความตระหนักรู้ ถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละประเทศควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ยังให้นักเรียนชาวต่างชาติได้ร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา แก้โจทย์ในชั้นเรียนโดยรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนต่างชาติไปพร้อม ๆ กันได้นั่นเอง

จุดนี้ที่แตกต่างของคณะ Global Studies!

■คณะใหม่ ! [คณะ Global Communication] ที่ทุกคนจะได้ศึกษาในต่างประเทศ
ลักษณะเด่นของหลักสูตรนี้คือ [ทุกคนจะได้ศึกษาในต่างประเทศ] ในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่ 2 เป็นเวลา 5 เดือน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนชาวญี่ปุ่น ก็จะได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะระดับนานาชาติ ทั้งภาษาที่ใช้ได้จริง และทักษะการสื่อสารในวัฒนธรรมที่แตกต่าง มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาที่พัก, ยื่นวีซ่า, จองตั๋วเครื่องบิน รวมถึงดูแลช่วยเหลือทั้งก่อนเดินทางและระหว่างเดินทางไปเรียน
*ค่าใช้จ่ายสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศยังไม่รวมในค่าเล่าเรียน

■ เรียนธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ “ Department of Global Business”
มุ่งพัฒนาให้นักเรียนพร้อมทำงานบนเวทีโลกได้หลากหลายผ่านการเรียนรู้ทักษะสำคัญต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ เช่น การคิดแก้ไขปัญหา การค้นคว้า และความสามารถในการปรับตัว

■มุ่งพัฒนา”ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น” ให้สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้แก่นานาชาติ “Department of Japanese Communication”
มุ่งสร้างบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับดีเยี่ยม ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังและเข้าใจได้ง่าย บวกกับการสอนความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในหลากหลายด้าน เพื่อรองรับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม
ผู้ที่ผ่านการเรียนในสาขาวิชาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น จะได้รับใบรับรองจบหลักสูตร

ทุนการศึกษา Global Leader (สำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่นอกประเทศ)

■ มีระบบทุนการศึกษาพิเศษ ที่สามารถลดหย่อนค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 30 - 100% ได้สูงสุด 4 ปี
*คัดเลือกจากนักเรียนสาขาวิชา Global Buisness เท่านั้น

กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครในคู่มือการเรียนของปี 2020
https://www.musashino-u.ac.jp/admission/download/international_students.html

ก้าวสู่ “เวทีโลก”! เริ่มด้วยการเรียนต่อและโฮมสเตย์ที่ต่างประเทศ!

ก้าวสู่ “เวทีโลก”! เริ่มด้วยการเรียนต่อและโฮมสเตย์ที่ต่างประเทศ!

มีการตั้งศูนย์การแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนชาวต่างชาติและนักเรียนชาวญี่ปุ่นทุกวิทยาเขต

มีการตั้งศูนย์การแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนชาวต่างชาติและนักเรียนชาวญี่ปุ่นทุกวิทยาเขต

เพื่อให้นักเรียนทั้งสองชาติได้ฝึกภาษา แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อให้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างของวัฒนธรรม

เพื่อให้นักเรียนทั้งสองชาติได้ฝึกภาษา แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อให้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างของวัฒนธรรม

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2021
จีน
เกาหลี
ฮ่องกง
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
เนปาล
อเมริกา
เยอรมัน
Department of Japanese Communication
มุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นอย่างดี เพื่อเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ความเป็นญี่ปุ่นสู่สังคมโล

สาขาวิชา Japanese Communication ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจและทักษะการสื่อสารในวัฒนธรรมที่แตกต่างจากหลากหลายวิชา โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างบุคลากรด้านภาษาญี่ปุ่นที่จะมีบทบาทในระดับโลกและสามารถเชื่อมโยงประเทศบ้านเกิดของผู้เรียนกับประเทศญี่ปุ่นได้
ในชั้นเรียนมีนักเรียนชาวต่างชาติและนักเรียนชาวญี่ปุ่นประมาณครึ่งๆ ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมผ่านการวางแผนการทำโครงการเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว, การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่น และทักษะการวางแผนผ่านการทำโครงการร่วมกัน อีกทั้งยังมีหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมไปถึงวัฒนธรรมแบบ Sub-Culture และส่งต่อเสน่ห์ของประเทศญี่ปุ่นผ่านการนำเสนอ และทักษะการสื่อสารผ่านการอภิปราย

หลังจบการศึกษา นอกจากจะเป็นอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ยังสามารถร่วมงานกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นทั้งในและต่างประเทศได้ด้วย

■เป้าหมายในอนาคต
บุคลากรที่มีบทบาทในระดับสากลทั้งในภาคบริการ, การท่องเที่ยว, การค้า, เจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษานานาชาติ, อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

[วิทยาเขตอาริอาเกะ]

Department of Global Communication
สร้างบุคลากรที่สามารถทำหน้าที่ในเวทีโลกได้โดยผ่านการเรียนรู้เฉพาะทางด้านธุรกิจ

ที่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่นี้นั้น เป็นสาขาที่นักเรียนชาวต่างชาติและนักเรียนชาวญี่ปุ่นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านธุรกิจและการบริหารผ่านภาษาอังกฤษไปด้วยกัน มีผู้ความรู้และประสบการณ์ในองค์กรใหญ่ ๆ มาเป็นผู้ให้ความรู้ และนอกจากนี้จุดเด่นอีกอย่างของที่สาขานี้คือการจัดให้มีการสอนภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีนควบคู่กันไปด้วย การให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและจีนนั้นเป็นการเพิ่มความตระหนักรู้ต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ และเพื่อเป็นข้อได้เปรียบในโลกธุรกิจในปัจจุบันที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นและจีนกันมากขึ้น นักเรียนได้เรียนทั้งด้านการเงิน และระบบเศรษฐกิจ และจะมีความเชี่ยวชาญการใช้ภาษา ไหวพริบการแก้ไขปัญหา และการค้นคว้าต่าง ๆ ผ่านมุมมองที่เป็นนานาชาติมากขึ้น
ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นถึงจะสามารถสมัครเรียนในสาขาดังกล่าวได้ ทางสาขาจะมีการจัดให้เรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมหลังการเข้าศึกษาเอง

■เป้าหมายในอนาคต
สร้างบุคลากรที่สามารถทำงานบนเวทีระหว่างประเทศได้ ทั้งด้านการค้าขาย การเงิน อุตสาหกรรม โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเท่านั้น

[วิทยาเขตอาริอาเกะ]

Department of Global Communication
มุ่งศึกษาทางด้านความคิด ความเข้าใจ ความรู้ และทักษะ ผ่านมุมมองของสังคมที่มีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม

งชาติ และมีการฝึกให้ใช้ภาษาต่าง ๆ อภิปรายร่วมกัน
※มีหลักสูตรการศึกษาในต่างแดน โดยจะจัดขึ้นในช่วงก่อนขึ้นชั้นปีที่ 2 เป็นระยะเวลา 5 เดือน โดยสถานที่ ๆ นักเรียนจะไปคือประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนชาวญี่ปุ่นนั้นมีสิทธิ์ร่วมโปรแกรมนี้

■เป้าหมายในอนาคต
สร้างบุคลากรที่สามารถทำงานได้ในหลากหลายสาขา ทั้งอาชีพที่เกี่ยวกับการติดต่อระหว่างที่สาขาการสื่อสารระหว่างประเทศเราบังคับให้นักเรียนเลือกภาษาที่สองและสาม (ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน) เพื่อให้นักเรียนพูดได้ 3 ภาษาขึ้นไป และเพื่อให้นักเรียนได้มีความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ มีความคิดเห็นที่ยืดหยุ่นเหมาะแก่สังคมที่มีความแตกต่างกันทางความคิด มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภาษาต่าง ๆ ได้ ทางสาขาจะจัดให้มีการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยกันกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น มีการจัดกลุ่มทำงานร่วมกันเป็นทีมกับชาวต่าประเทศ การท่องเที่ยว การบริการ การขนส่ง และทั้งในและการสื่อสารมวลชนนอกประเทศญี่ปุ่น

[วิทยาเขตอาริอาเกะ]

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

เรื่องที่ดีที่สุดที่ได้ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นคือ?