International College of Liberal Arts | Yamanashi Gakuin University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

International College of Liberal Arts | Yamanashi Gakuin University | ข้อมูลก...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > International College of Liberal Arts

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยYamanashi Gakuin University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นYamanashi Gakuin University คณะInternational College of Liberal ArtsหรือคณะBusiness administrationหรือคณะLaw ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับYamanashi Gakuin University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย ยามานาชิ  / เอกชน

山梨学院大学 | Yamanashi Gakuin University

ติดต่อสอบถาม
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

International College of Liberal Arts

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา สมัครทางเว็บไซต์

Application guide for Spring/Fall 2019 will be available soon.
For more info. http://www.icla.ygu.ac.jp/en/admissions/

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง
รหัสไปรษณีย์ 400-8575
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 2-4-5 Sakaori, Kofu-shi, Yamanashi
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admission Center
หมายเลขโทรศัพท์ 055-224-1234
หมายเลขแฟกซ์ 055-224-1380
ลักษณะเด่นของคณะวิชา ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2019)
ค่าสมัคร เยน 7,000 (ประจำปี 2018)
ค่าแรกเข้า เยน 200,000 (ประจำปี 2018)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 1,185,000 (ประจำปี 2018)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 310,000 (ประจำปี 2018)
ยื่นขอชำระเงินล่าช้า/ขอคืนเงิน ปรับตามการปรึกษา
สาขาวิชา International College of Liberal Arts
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร ต้องติดต่อสอบถาม
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ไม่มีข้อสอบเก่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2019 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร International Admission I
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 10, 2018
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 6, 2018
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 12, 2018 ~ พฤศจิกายน 16, 2018
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 22, 2018 ~ พฤศจิกายน 26, 2018
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ ธันวาคม 7, 2018
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, ความเรียงสั้น(Short Essay), สัมภาษณ์
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาอังกฤษ
การสอบภาษาอังกฤษ ใช้ TOEFL ฯลฯ
เงื่อนไขคะแนนกรณีที่ใช้ TOEFL -PBT 550คะแนนขึ้นไป
เงื่อนไขคะแนนกรณีที่ใช้ TOEFL -iBT 76คะแนนขึ้นไป
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ร่วง) เข้าศึกษา 2019 ปีกันยายน
ประเภทของการสมัคร International Admission I
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 10, 2018
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 27, 2018
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 12, 2018 ~ ธันวาคม 7, 2018
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 20, 2018 ~ ธันวาคม 27, 2018
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มกราคม 31, 2019
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, ความเรียงสั้น(Short Essay), สัมภาษณ์
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาอังกฤษ
เงื่อนไขคะแนนกรณีที่ใช้ TOEFL -PBT 550คะแนนขึ้นไป
เงื่อนไขคะแนนกรณีที่ใช้ TOEFL -iBT 76คะแนนขึ้นไป
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ร่วง) เข้าศึกษา 2019 ปีกันยายน
ประเภทของการสมัคร International Admission II
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 10, 2018
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 19, 2019
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 1, 2019 ~ กุมภาพันธ์ 28, 2019
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 8, 2019 ~ มีนาคม 15, 2019
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ เมษายน 12, 2019
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, ความเรียงสั้น(Short Essay), สัมภาษณ์
การสอบภาษาอังกฤษ ใช้ TOEFL ฯลฯ
เงื่อนไขคะแนนกรณีที่ใช้ TOEFL -PBT 550คะแนนขึ้นไป
เงื่อนไขคะแนนกรณีที่ใช้ TOEFL -iBT 76คะแนนขึ้นไป
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ร่วง) เข้าศึกษา 2019 ปีกันยายน
ประเภทของการสมัคร International Admission III
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 10, 2018
วันปิดรับสมัคร เมษายน 2, 2019
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 18, 2019 ~ เมษายน 12, 2019
วันประกาศผลสอบ เมษายน 22, 2019 ~ เมษายน 26, 2019
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ พฤษภาคม 24, 2019
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, ความเรียงสั้น(Short Essay), สัมภาษณ์
การสอบภาษาอังกฤษ ใช้ TOEFL ฯลฯ
เงื่อนไขคะแนนกรณีที่ใช้ TOEFL -PBT 550คะแนนขึ้นไป
เงื่อนไขคะแนนกรณีที่ใช้ TOEFL -iBT 76คะแนนขึ้นไป
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง

วันที่อัพเดตล่าสุด: กันยายน 27, 2018

โฮมเพจ

มหาวิทยาลัย http://www.ygu.ac.jp/
คณะ http://www.icla.ygu.ac.jp/en

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา