ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Liberal Arts | Teikyo University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Liberal Arts | Teikyo University | ข้อมูลการศึกษ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Liberal Arts

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยTeikyo University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นTeikyo University คณะLiberal ArtsหรือคณะEconomicsหรือคณะLawหรือคณะScience and EngineeringหรือคณะForeign LanguageหรือคณะEducationหรือคณะThe Japanese Language Course ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับTeikyo University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว, โทชิกิ  / เอกชน

帝京大学 | Teikyo University

Liberal Arts

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

An educational environment dedicated to the acquisition of a broad range of knowledge and practical skills

Research in the Faculty of Liberal Arts does not focus solely on letters, but includes a wide range of studies in fields such as history and behavioral psychology. Study in the faculty also includes novel, interdisciplinary approaches that cross over multiple fields, such as the humanities and sociology. Contemporary issues are examined through contexts of space and time, considering both classical and modern views with a broad perspective for the empowerment and education of students.

An open curriculum provides a wide range of study opportunities that transcend the boundaries of faculties and departments.

One distinguishing feature of Teikyo University is the flexibility given to its students to study in fields of their interest outside of their faculty or department. Many of the classes offered in the Faculties of Economics, Law, Liberal Arts, Language Studies, and Education as well as the Junior College at the Hachioji Campus may be taken by any student as an elective course, and up to 34 credits acquired in this way can be applied to graduation requirements.

A lecture for learning the unique qualities of Japanese culture through film

A lecture for learning the unique qualities of Japanese culture through film

Media contents creation practice

Media contents creation practice

The Department of Psychology is equipped with a monitoring room.

The Department of Psychology is equipped with a monitoring room.

Department of Japanese Cultures
Study deeply into the structures of Japan's culture, past and present

A variety of topics concerning Japan's culture are covered starting at an introductory level, including philosophy, literature, society, film, religion, and public discourse. The Department of Japanese Cultures is known for its uniquely-structured classes that deeply pursue the eternal question of "What makes Japanese people Japanese?"
http://www.teikyo-u.ac.jp/english/academics/undergraduate/liberal/japanese.html

Department of History
Bringing together the past and present to find a richer way of life for the future

Students can choose from among 6 courses to match their interests: Japanese History, Eastern History, Western History, Geology, Anthropology, and Art History and Cultural Heritage. Each course features its own lectures, classes, practical work, and readings that combine to provide in-depth, specialized study in each field. Unique courses that cover topics such as histories of regional cultures, ancient literature, the history of art, women's history, and history of the family address modern needs for historical studies.
http://www.teikyo-u.ac.jp/english/academics/undergraduate/liberal/history.html

Department of Sociology
Freely studying the societies of today while envisioning and predicting societies to come

Students will acquire the fundamental theories and research methods required to analyze and understand societies, cultures, and peoples. They will learn to identify specific social issues facing modern society as well as the specialized knowledge required to find solutions for them. Through a broad range of practical learning and career education courses, students will develop and improve their practical social and professional skills.
http://www.teikyo-u.ac.jp/english/academics/undergraduate/liberal/sociology.html

Department of Psychology
Learning the fundamentals of psychology along with strong professional abilities including clinical psychology

After study in the fundamentals of psychology, students choose a course of specialization from their third year onwards. A full complement of laboratories and facilities, including a monitoring room for observing behavioral development, provide valuable learning opportunities.
[Basic Course]
This course looks at how people obtain information (sensory and cognitive) about their external environment, which then informs their behavior, and how experiences modify behaviors (through learning and memory).
[Developmental Course]
This course considers the various phases of people's lives, researching the developmental aspects of behavior and cognition, socialization processes, and the possibilities of educational and supportive approaches.
[Social Psychology Course]
In this course, comprehensive research considers social behavior from the micro-level (such as interpersonal attraction and attitudes) to the macro-level (such as crowd behavior and consumption behavior).
http://www.teikyo-u.ac.jp/english/academics/undergraduate/liberal/psychology.html

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

มีเป้าหมายอย่างไรในการเลือกคณะหรือมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่ในตอนนี้