Kokushikan University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Kokushikan University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > Kokushikan University

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับKokushikan University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

国士舘大学 | Kokushikan University

Kokushikan University รายชื่อคณะวิชา

 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 25คน (ประจำปี 2022) 17คน (ประจำปี 2021) เยน 35,000 (ประจำปี 2022) เยน 240,000 (ประจำปี 2022) เยน 730,000 (ประจำปี 2022) 4-28-1 Setagaya, Setagaya-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Political Science and Public Administrative
  • Economics
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2021) 1คน (ประจำปี 2020) เยน 35,000 (ประจำปี 2022) เยน 240,000 (ประจำปี 2022) เยน 830,000 (ประจำปี 2022) 4-28-1 Sekagaya, Setagaya-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Sport and Physical Education
  • Martial Arts
  • Sport Education for Children
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 15คน (ประจำปี 2022) 21คน (ประจำปี 2021) เยน 35,000 (ประจำปี 2021) เยน 240,000 (ประจำปี 2021) เยน 954,000 (ประจำปี 2021) 4-28-1 Setagaya, Setagaya-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Mechanical Engineering
  • Electronics and Informatics
  • Architecture
  • Civil Engineering and Urban Design
  • Human Informatics
  • Mathematics and Science
 • Law
  การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2022) 9คน (ประจำปี 2021) เยน 35,000 (ประจำปี 2022) เยน 240,000 (ประจำปี 2022) เยน 730,000 (ประจำปี 2022) 4-28-1 Setagaya, Setagaya-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Law
  • Modern Business Law
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2022) 5คน (ประจำปี 2021) เยน 35,000 (ประจำปี 2022) เยน 240,000 (ประจำปี 2022) เยน 782,000 (ประจำปี 2022) 4-28-1 Setagaya, Setagaya-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Education
  • History and Geography
  • Literature
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 40คน (ประจำปี 2022) 71คน (ประจำปี 2021) เยน 35,000 (ประจำปี 2021) เยน 240,000 (ประจำปี 2021) เยน 782,000 (ประจำปี 2021) 4-28-1, Setagaya, Setagaya-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Asia 21
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 15คน (ประจำปี 2022) 45คน (ประจำปี 2021) เยน 35,000 (ประจำปี 2021) เยน 240,000 (ประจำปี 2021) เยน 730,000 (ประจำปี 2021) 4-28-1 Setagaya, Setagaya-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Business

มหาวิทยาลัยพันธมิตร

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา