เลือกสถานศึกษาจาก โออิตะบัณฑิตวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก โออิตะบัณฑิตวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> เลือกสถานศึกษาจาก โออิตะบัณฑิตวิทยาลัย

ในยุคสมัยสงคราม (Sengoku Jidai - Warring States Period)ยุคสมัยอาซึจิโมโมยามะ (Azuchi Momoyama Period)และยุคเอโดะ (Edo Period)ของญี่ปุ่น มีเจ้าเมืองผู้ปกครองท้องถิ่นที่เรียกว่าไดเมียว(Daimyo)อยู่มากมาย ในบรรดาไดเมียวเหล่านี้ ผู้ที่เข้าพิธีรับเข้าเป็นคริสตศาสนิกชนจะถูกเรียกว่า คริสเตียนไดเมียว จังหวัดที่มีคริสเตียนไดเมียวอยู่เป็นจำนวนมากคือจังหวัดโออิตะ(Oita)ด้วยเหตุนี้ เมื่อได้มาศึกษาต่อที่จังหวัดโออิตะจะพบว่า นอกจากบรรยากาศที่สมเป็นเมืองบ่อน้ำร้อนออนเซ็นของญี่ปุ่นแล้ว จังหวัดโออิตะยังมีบรรยากาศบางส่วนที่ดูเหมือนเป็นต่างประเทศอยู่ด้วย จังหวัดโออิตะเป็นจังหวัดที่ให้ความสนใจในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศมาตั้งแต่อดีต และปัจุบันก็ยังกระตือรือร้นในการต้อนรับนักศึกษาจากต่างชาติเช่นกัน มหาวิทยาลัยในจังหวัดโออิตะ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการดูแลนักศึกษาต่างชาติให้เติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถดังเช่นไดเมียวในอดีต

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
หัวข้อวิจัย
วิชาเอก
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้าบัณฑิตวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด5สถาบัน หน้าที่ 1

Oita University of Nursing and Health Sciences หัวข้อวิจัยรายการ

Oita University หัวข้อวิจัยรายการ

Nippon Bunri University หัวข้อวิจัยรายการ

Beppu University หัวข้อวิจัยรายการ

Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) หัวข้อวิจัยรายการ

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


บัณฑิตวิทยาลัย

Niigata University of Health and Welfare
Kansai University
Tokyo City University
International University of Japan
Rikkyo University