มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ คณะ Global Studies 【MUSASHINO UNIVERSITY】8/21,22 International S... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2015/07/16 update

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ คณะ Global Studies 【MUSASHINO UNIVERSITY】8/21,22 Inter...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2015/07/16

ข่าวสาร

2015/07/16 มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ คณะ Global Studies ข่าวสารสถาบันการศึกษา

【MUSASHINO UNIVERSITY】8/21,22 International Students Admissions Briefing !
Time:10:00~15:00(unlimited access)
Place: MUSASHINO CAMPUS
Events:International students admissions briefing、University introduction session、Briefings of all faculties、Open lessons, Campus tour .etc

Click this link to know more about MUSASHINO University
http://www.musashino-u.ac.jp/admission/faculty/event/opencampus/201508/?utm_source=jpss&utm_medium=textlink&utm_campaign=gyosha

Need Pre-registration!

We look forward to you come!

» ดูข้อมูลสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ คณะ Global Studies

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา