Osaka Employment Service Center for Foreigners... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2015/03/25 update

Osaka Employment Service Center for Foreigners... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2015/03/25

ข่าวสาร

2015/03/25 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

Osaka Employment Service Center for Foreigners
Job hunting seminar for international students
Every 3rd Thursday (Apr 16, May 21,…)

http://goo.gl/oOj9Sc

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา