[Tokyo/Osaka]1.11,18 Career Forums for Internat... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2013/12/02 update

[Tokyo/Osaka]1.11,18 Career Forums for Internat... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2013/12/02

ข่าวสาร

2013/12/02 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

[Tokyo/Osaka]1.11,18 Career Forums for International Students "TOP CAREER 2015"

One of the biggest career forums for international students will be held on Jan 11, 2014 (Tokyo) and on Jan 18, 2014 (Osaka).

http://www.topcareer.jp/2015/event/detail.html?event_id=0005

Tokyo:
[Date]
Jan 11, 2014(Sat) 13:00-18:00

Osaka:
[Date]
Jan 18, 2014(Sat) 13:00-18:00


http://www.topcareer.jp/2015/event/detail.html?event_id=0005

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา