มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ คณะ Global Studies 【武蔵野大学】大学院Ⅲ期 個別出願資格審査受付 ... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2017/01/06 update

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ คณะ Global Studies 【武蔵野大学】大学院Ⅲ期 個別出願資格...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2017/01/06

ข่าวสาร

2017/01/06 มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ คณะ Global Studies ข่าวสารสถาบันการศึกษา

【武蔵野大学】大学院Ⅲ期 個別出願資格審査受付 1月23日(月)より開始します。

受付期間:1月23日(月)~1月27日(金)(本学必着)
必要書類:
①出願資格審査申請書(本学指定用紙)
② 卒業証明書及び学業成績証明書(いずれもコピー)
 ※証明書は、日本語、英語、または中国語で証明されたものを提出すること。これ以外の言語のものは必ず日本語または英語の訳文(出身大学の公印入り)を作成し、添付すること。
③ 志望理由書(書式自由)
④ 出願資格で設定されている日本語能力(点数記載)を証明できる書類のコピー

対象研究科:
文学研究科 日本文学専攻
言語文化研究科 言語文化専攻(言語文化コース/ビジネス日本語コース)
政治経済学研究科 政治経済学専攻
環境学研究科 環境マネジメント専攻 ほか

出願資格審査を受ける必要あるかどうかは各研究科の入学試験要項の出願資格の項でご参照ください。
http://www.musashino-u.ac.jp/admission/graduate_school/download/

» ดูข้อมูลสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ คณะ Global Studies

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา