Graduate School of Business | Rikkyo University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Graduate School of Business | Rikkyo University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Graduate School of Business

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับRikkyo University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate school of ArtsหรือGraduate school of EconomicsหรือGraduate school of ScienceหรือGraduate school of SociologyหรือGraduate school of Law and PoliticsหรือTourismหรือBusiness DesignหรือSocial Design StudiesหรือCommunity and Human ServicesหรือIntercultural Communication (Intercultural Communication) หรือGraduate School of BusinessหรือModern PsychologyหรือChristian Studies เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

立教大学 | Rikkyo University

Graduate School of Business

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 171-8501
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 3-34-1, Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admissions Center
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3985-2660
หมายเลขแฟกซ์ 03-3985-2944
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง, มีหลักสูตรปริญญาโทและสาขาวิชาเอกที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Business, International Business (MIB)
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ไม่มี
ทดสอบเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ใช้การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
อื่นๆ(You must take TOEFL (iBT) or TOEIC. GMAT Scores are required. There is no separate category of the Master in International Business program for international students. Admission period is September only. Testing and selection includes document screening, and an oral exam.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2019 73คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 65คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 17คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 225,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 633,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 56,500
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 914,500
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
In September 2016, Master of Public Management and Administration Course (MPMA) was established., Schedule of examination of the course is different from others.

Members of International Center will explain about scholarship for privately financed international students whose resident status will be "College Student" after admission. At "Orientation for International Students" of International Center, the explanation of scholarship will be conducted. International students must join the orientation.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2019
ประเภทของการสมัคร Summer, General (International Business MIB)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มีนาคม 18, 2019
วันปิดรับสมัคร เมษายน 26, 2019
วันสอบคัดเลือก พฤษภาคม 10, 2019 , มิถุนายน 1, 2019
วันประกาศผลสอบ มิถุนายน 14, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2019
ประเภทของการสมัคร Summer, General (International Business MPMA)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร เมษายน 1, 2019
วันปิดรับสมัคร เมษายน 19, 2019
วันสอบคัดเลือก เมษายน 26, 2019 , พฤษภาคม 6, 2019
วันประกาศผลสอบ พฤษภาคม 17, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร เมษายน 20, 2019
วันปิดรับสมัคร พฤษภาคม 17, 2019
วันสอบคัดเลือก พฤษภาคม 24, 2019 , มิถุนายน 3, 2019
วันประกาศผลสอบ มิถุนายน 14, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤษภาคม 13, 2019
วันปิดรับสมัคร พฤษภาคม 31, 2019
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 6, 2019
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 12, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 6, 2020
วันปิดรับสมัคร มกราคม 17, 2020
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 15, 2020 , กุมภาพันธ์ 16, 2020
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 26, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay), ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Business
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ไม่มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
อื่นๆ(Testing and selection includes document screening, a thesis of the special field, a performance review, interview, and an oral exam.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2019 3คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 3คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 225,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 633,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 31,500
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 889,500
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
Members of International Center will explain about scholarship for privately financed international students whose resident status will be "College Student" after admission. At "Orientation for International Students" of International Center, the explanation of scholarship will be conducted. International students must join the orientation.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Spring, Foreigner (The month of entrance will be April or September 2020, to be selected at the time of application.)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 6, 2020
วันปิดรับสมัคร มกราคม 17, 2020
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 15, 2020
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 26, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay), ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 16, 2020

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา