Graduate school of Law and Politics | Rikkyo University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Graduate school of Law and Politics | Rikkyo University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Graduate school of Law and Politics

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับRikkyo University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate school of ArtsหรือGraduate school of EconomicsหรือGraduate school of ScienceหรือGraduate school of SociologyหรือGraduate school of Law and PoliticsหรือTourismหรือBusiness DesignหรือSocial Design StudiesหรือCommunity and Human ServicesหรือIntercultural Communication (Intercultural Communication) หรือGraduate School of BusinessหรือModern PsychologyหรือChristian Studies เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

立教大学 | Rikkyo University

Graduate school of Law and Politics

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 171-8501
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 3-34-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admissions Center
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3985-2660
หมายเลขแฟกซ์ 03-3985-2944
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Law Politics
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ อื่นๆ(Application eligibility differs to courses. For the professional course, you must submit certificate of Japanese ability at application. Certificates which is issued by public organization or graduated university are valid. For EJU and JLPT (N1), photocopies are acceptable.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2019 8คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 6คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 2คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 225,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 633,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 55,500
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 913,500
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
Other expenses:
Education enhancement: 50,000 yen
Research association fee: 2,000 yen
Students health insurance fee: 3,500 yen.

Members of International Center will explain about scholarship for privately financed international students whose resident status will be "College Student" after admission. At "Orientation for International Students" of International Center, the explanation of scholarship will be conducted. International students must join the orientation.

Examination of academic courses:
Select 1 special subject from Constitution, Civil Code, Criminal Code, Commercial Law, Administrative Act, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Bankruptcy Act, Tax Law, Economic Law, Labor Law, Criminal Studies, Intellectual Property Law, International Law, International Private Law, International Economic Law, Law Philosophy, Law Sociology, English law, German law, French law, Modern political theory, American political theory, Asian political theory, Japanese political history, History of Japanese political thought, History of European political thought, International and European politics, Politics theory or Politics Process theory. After admission, you must take the subject as a major.
If you take International law, Law philosophy, Law sociology, English law, German law, or French law as a special subject, you must take examination of English, German, or French language. You can use 1 linguistic dictionary.

For the professional course, only a part of applicants can take oral examination. The selection will be based on documentary screening.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Autumn, Foreigner
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กรกฏาคม 24, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 26, 2019
วันปิดรับสมัคร สิงหาคม 28, 2019
วันสอบคัดเลือก กันยายน 21, 2019 , กันยายน 25, 2019
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 4, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, หลักสูตรเฉพาะ, สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Spring, Foreigner
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 14, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 9, 2020
วันปิดรับสมัคร มกราคม 14, 2020
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 21, 2020 , กุมภาพันธ์ 22, 2020
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 28, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, หลักสูตรเฉพาะ, สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Law Politics
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
อื่นๆ(If you live in Japan, you must take written examination (English, German, or French) and oral examination. If you live in outside of Japan, you will be examined with thesis and documentary screenings.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2019 2คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 2คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 225,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 633,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 30,500
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 888,500
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
Other expenses:
Education enhancement: 25,000 yen
Research association fee: 2,000 yen
Students health insurance fee: 3,500 yen

Members of International Center will explain about scholarship for privately financed international students whose resident status will be "College Student" after admission. At "Orientation for International Students" of International Center, the explanation of scholarship will be conducted. International students must join the orientation.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Spring, Foreigner
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 14, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 9, 2019
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 11, 2019
วันสอบคัดเลือก มกราคม 11, 2020 , กุมภาพันธ์ 22, 2020
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 28, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay), ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 30, 2019

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา