Art | Nihon University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Art | Nihon University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้อง...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Art

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับNihon University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นLawหรือLiterature and Social SciencesหรือEconomicsหรือCommerceหรือArtหรือInternational RelationsหรือScience and TechnologyหรือIndustrial TechnologyหรือEngineeringหรือMedicineหรือDentistryหรือDentistry at MatsudoหรือVeterinary MedicineหรือPharmacyหรือIntegrated Basic SciencesหรือBioresource SciencesหรือLaw SchoolหรือJournalism and Media เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

日本大学 | Nihon University

Art

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 102-8275
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 4-8-24 Kudanminami, Chiyoda-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admissions Office, Educational Affairs Section
หมายเลขโทรศัพท์ 03-5275-8311
หมายเลขแฟกซ์ 03-5275-8324
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Literary Arts, Image Arts, Fine Arts and Design, Musical Arts, Performing Arts
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
อื่นๆ(It is necessary to have a prior interview with your desired professor before applying. To specify a desired professor, please visit the Graduate School of Arts website and check the availability of research guidance and your research area. To apply, you are required to submit the "Preliminary contact confirmation" issued with the approval of the desired academic advisor. Please be sure to contact the Academic Affairs Division of the Graduate School of Arts by September 24 (Thursday). (Contact email: art.kyoumu@nihon-u.ac.jp))
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2020 87คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 85คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
หมายเหตุ 「ค่าใช้จ่ายอื่นๆ」ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากแตกต่างกันตามวิชาเอก
1. Tuition differs by majors (600,000 yen to 710,000 yen).
2. 10,000 yen is required for every year as the alumni association fee (associate member). At the final year, 10,000 yen is required as the 1st payment of a regular member of the association.
3. Depending on the research department, 10,000 to 40,000 yen is required as the supporter's association fee or the maintenance association fee. Details will be noticed from each research department.
4. After admission, we would like to ask for your cooperation in the fund-raising business to improve the foundation of educational, research, and medical activities.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2021
ประเภทของการสมัคร Examination at the university
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กันยายน 10, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 1, 2020
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 8, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 19, 2020
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 2, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Arts
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 18 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
อื่นๆ(It is necessary to have a prior interview with your desired professor before applying. To specify a desired professor, please visit the Graduate School of Arts website and check the availability of research guidance and your research area. To apply, you are required to submit the "Preliminary contact confirmation" issued with the approval of the desired academic advisor. Please be sure to contact the Academic Affairs Division of the Graduate School of Arts by September 24 (Thursday). (Contact email: art.kyoumu@nihon-u.ac.jp))
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2020 8คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 7คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 700,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 200,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,100,000
หมายเหตุ 1. 10,000 yen is required for every year as the alumni association fee (associate member). At the final year, 10,000 yen is required as the 1st payment of a regular member of the association.
2. Depending on the research department, 10,000 to 40,000 yen is required as the supporter's association fee or the maintenance association fee. Details will be noticed from each research department.
3. After admission, we would like to ask for your cooperation in the fund-raising business to improve the foundation of educational, research, and medical activities.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2021
ประเภทของการสมัคร Examination at the university
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กันยายน 10, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 1, 2020
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 8, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 19, 2020
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 2, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก ภาษาศาสตร์(หนึ่งภาษาจากภาษาญี่ปุ่นและภาษาต่างประเทศ), สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay), ทดสอบปฏิบัติ

วันที่อัพเดตล่าสุด: กรกฏาคม 03, 2020

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา