Commerce | Nihon University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Commerce | Nihon University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Commerce

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับNihon University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นLawหรือLiterature and Social SciencesหรือEconomicsหรือCommerceหรือArtหรือInternational RelationsหรือScience and TechnologyหรือIndustrial TechnologyหรือEngineeringหรือMedicineหรือDentistryหรือDentistry at MatsudoหรือVeterinary MedicineหรือPharmacyหรือIntegrated Basic SciencesหรือBioresource SciencesหรือLaw SchoolหรือJournalism and MediaหรือSocial and Cultural Studies เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

日本大学 | Nihon University

Commerce

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 102-8275
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 4-8-24 Kudanminami, Chiyoda-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admissions Office, Educational Affairs Section
หมายเลขโทรศัพท์ 03-5275-8311
หมายเลขแฟกซ์ 03-5275-8324
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Commerce, Business Administration, Accounting
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
อื่นๆ(If you are a non-native speaker of Japanese, you must have passed the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N2 level or higher. However, applicants whose native language is Japanese must submit a letter of acceptance issued by the Graduate School of Commerce at the time of application. If you are applying to the Graduate School of Commerce, you will need to submit a "Prior Contact Confirmation" issued by the Graduate School of Commerce after obtaining the approval of your preferred academic advisor. For this reason, please consult with your academic advisor of choice as early as possible to obtain his/her approval, and then receive a letter of prior contact confirmation. For details, please refer to the School of Commerce website (http://www.bus.nihon-u.ac.jp/graduate_school/) or contact the School of Commerce Educational Records and Programs Section (bus.gsb@nihon-u.ac.jp) by e-mail. For details, please refer to the School of Commerce website () or send an e-mail to the School of Commerce Educational Records and Programs Section (). Since it may take some time to issue a confirmation of prior notification, please complete the request for issuance by Tuesday, August 24. If you are a native Japanese speaker, please contact the Graduate School of Commerce Admissions Office (Educational Records and Programs Section). If you are a native speaker of Japanese or have any questions about your native language, please contact the Educational Records and Programs Section of the School of Commerce (bus.gsb@nihon-u.ac.jp) by Wednesday, August 18.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2021 71คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 71คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 580,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 150,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 930,000
หมายเหตุ 1. 10,000 yen is required for every year as the alumni association fee (associate member). At the last year, 10,000 yen is required as the 1st payment of a regular member of the association.
2. 10,000 to 40,000 yen is required as the supporter's association fee or the maintenance association fee. For details, please check the guidance page on the Internet application site.
3. After admission, we would like to ask for your cooperation in the fund-raising business to improve the foundation of educational, research, and medical activities.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Examination at the university
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล สิงหาคม 18, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 1, 2021
วันปิดรับสมัคร กันยายน 3, 2021 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 9, 2021
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 21, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก ภาษาศาสตร์, สอบปากเปล่า
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Commerce, Business Administration, Accounting
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 18 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
อื่นๆ(The Graduate School of Commerce requires applicants whose native language is not Japanese to have passed the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N2 level or higher. The Graduate School of Commerce is open to non-native speakers of Japanese who have passed the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N2 level or higher. However, native speakers of Japanese are required to submit a letter of acceptance issued by the Graduate School of Commerce at the time of application. If you are applying to the Graduate School of Commerce, you will need to submit a "Prior Contact Confirmation" issued by the Graduate School of Commerce after obtaining the approval of your preferred academic advisor. If you are applying to the Graduate School of Commerce, you will need to submit a "Letter of Prior Contact" which will be issued after obtaining the approval of your academic advisor of choice as soon as possible. For details, please refer to the School of Commerce website (http://www.bus.nihon-u.ac.jp/graduate_school/) or contact the School of Commerce Educational Records and Programs Section (bus.gsb@nihon-u.ac.jp) by e-mail. For details, please refer to the School of Commerce website () or send an e-mail to the School of Commerce Educational Records and Programs Section (). Please note that it may take some time for the School of Commerce to issue a confirmation of prior notification, so please complete the request for issuance by Tuesday, August 24. If you are a native Japanese speaker, please contact the Graduate School of Commerce Admissions Section (Educational Records and Programs Section). If you are a native speaker of Japanese or have any questions about your native language, please contact the Educational Records and Programs Section of the School of Commerce (bus.gsb@nihon-u.ac.jp) by Wednesday, August 18.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2021 2คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 2คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 580,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 150,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 930,000
หมายเหตุ 1. 10,000 yen is required for every year as the alumni association fee (associate member). At the last year, 10,000 yen is required as the 1st payment of a regular member of the association.
2. 10,000 to 40,000 yen is required as the supporter's association fee or the maintenance association fee. For details, please check the guidance page on the Internet application site.
3. After admission, we would like to ask for your cooperation in the fund-raising business to improve the foundation of educational, research, and medical activities.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Examination at the university
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล สิงหาคม 18, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 1, 2021
วันปิดรับสมัคร กันยายน 3, 2021 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 9, 2021
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 21, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก ภาษาศาสตร์, สอบปากเปล่า

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 11, 2021

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา