Industrial Technology | Nihon University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Industrial Technology | Nihon University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อใ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Industrial Technology

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยNihon University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation สำหรับท่านที่กำลังค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับNihon Universityต้องเข้าชมเวบไซต์นี้เนื่องจากมีรายละเอียดของแต่ละสาขาวิจัยเช่นIndustrial TechnologyหรือLawหรือLiterature and Social SciencesหรือEconomicsหรือCommerceหรือArtหรือInternational RelationsหรือScience and TechnologyหรือEngineeringหรือMedicineหรือDentistryหรือDentistry at MatsudoหรือVeterinary MedicineหรือPharmacyหรือIntegrated Basic SciencesหรือBioresource SciencesหรือLaw SchoolหรือJournalism and MediaของNihon Universityเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

บัณฑิตวิทยาลัย โตเกียว, ชิบะ  / เอกชน

日本大学 | Nihon University

Industrial Technology

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลสาขาวิจัย
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง
รหัสไปรษณีย์ 102-8275
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 4-8-24 Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Academic Affairs Division, Admissions Office
หมายเลขโทรศัพท์ 03-5275-8311
หมายเลขแฟกซ์ 03-5275-8324
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Civil Engineering, Architecture and Architectural Engineering, Applied Molecular Chemistry, Industrial Engineering and Management, Mathematical Information Engineering
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
อื่นๆ(1. The Period 3 exam for the Graduate School of Industrial Engineering may be taken by those who fulfill the following criteria and are qualified to reside in Japan. (1) Having a status of residence other than for short-term stay. (2) Having a status of residence that is valid at least until the day after the Period 3 exam enrollment procedures deadline (March 24, 2018). 2. Before submitting your application, please contact the Graduate School of Industrial Engineering to confirm conditions for application, etc. ● For details, please refer to http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/international/)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2017 15คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 14คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 700,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 380,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,280,000
หมายเหตุ 1. Nihon University Alumni Association Fees (Associate Membership) are 10,000 yen per year. Furthermore, in their year of completion, students must pay 10,000 yen for the first year of full membership.
2. There are student support association fees and maintenance fees of 10,000 to 40,000 yen per year, depending on the graduate school. You will receive additional details from your chosen graduate school.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Period 1 (Nihon University Entrance Examination)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 26, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 1, 2017
วันปิดรับสมัคร กันยายน 8, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 7, 2017
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 17, 2017
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Period 2 (Nihon University Entrance Examination)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ตุลาคม 16, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 9, 2017
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 10, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 9, 2017
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 19, 2017
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Period 3 (Nihon University Entrance Examination)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 11, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 11, 2017
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 2, 2018 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 3, 2018
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 10, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Civil Engineering, Architecture and Architectural Engineering, Applied Molecular Chemistry, Industrial Engineering and Management, Mathematical Information Engineering
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 18 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
อื่นๆ(1. The Period 3 exam for the Graduate School of Industrial Engineering may be taken by those who fulfill the following criteria and are qualified to reside in Japan. (1) Having a status of residence other than for short-term stay. (2) Having a status of residence that is valid at least until the day after the Period 3 exam enrollment procedures deadline (March 24, 2018). 2. Before submitting your application, please contact the Graduate School of Industrial Engineering to confirm conditions for application, etc. ● For details, please refer to http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/international/)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2017 2คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 2คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 630,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 380,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,210,000
หมายเหตุ 1. Nihon University Alumni Association Fees (Associate Membership) are 10,000 yen per year. Furthermore, in their year of completion, students must pay 10,000 yen for the first year of full membership.
2. There are student support association fees and maintenance fees of 10,000 to 40,000 yen per year, depending on the graduate school. You will receive additional details from your chosen graduate school.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Period 1 (Nihon University Entrance Examination)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 26, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 1, 2017
วันปิดรับสมัคร กันยายน 8, 2017
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 7, 2017
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 17, 2017
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Period 2 (Nihon University Entrance Examination)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ตุลาคม 16, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 9, 2017
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 10, 2017
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 9, 2017
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 19, 2017
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Period 3 (Nihon University Entrance Examination)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 11, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 11, 2017
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 2, 2018
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 3, 2018
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 10, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 22, 2017

โฮมเพจ

บัณฑิตวิทยาลัย http://www.nihon-u.ac.jp/indexs.shtml

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา