Industrial Technology | Nihon University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Industrial Technology | Nihon University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อใ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Industrial Technology

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยNihon University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation สำหรับท่านที่กำลังค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับNihon Universityต้องเข้าชมเวบไซต์นี้เนื่องจากมีรายละเอียดของแต่ละสาขาวิจัยเช่นLiterature and Social SciencesหรือLawหรือEconomicsหรือCommerceหรือArtหรือInternational RelationsหรือScience and TechnologyหรือIndustrial TechnologyหรือEngineeringหรือMedicineหรือDentistryหรือDentistry at MatsudoหรือVeterinary MedicineหรือPharmacyหรือIntegrated Basic SciencesหรือBioresource SciencesหรือLaw SchoolหรือJournalism and MediaของNihon Universityเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

บัณฑิตวิทยาลัย โตเกียว, ชิบะ  / เอกชน

日本大学 | Nihon University

Industrial Technology

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 102-8275
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 4-8-24 Kudanminami, Chiyoda-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Academic Affairs Division, Admissions Office
หมายเลขโทรศัพท์ 03-5275-8311
หมายเลขแฟกซ์ 03-5275-8324
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Civil Engineering, Architecture and Architectural Engineering, Applied Molecular Chemistry, Industrial Engineering and Management, Mathematical Information Engineering
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
อื่นๆ(1. The 2nd Intake exam for the Graduate School of Industrial Engineering may be taken by those who fulfill the following criteria and are qualified to reside in Japan. (1) Having a status of residence other than for short-term stay. (2) Having a status of residence that is valid at least until the day after the 2nd Intake exam enrollment procedures deadline (March 24, 2020). 2. Before submitting your application, please contact the Graduate School of Industrial Engineering to confirm conditions for application, etc. ●For details, please refer to http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/international/)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2019 10คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 10คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 700,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 380,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,280,000
หมายเหตุ 1. 10,000 yen is required for every year as the alumni association fee (associate member). At the final year, 10,000 yen is required as the 1st payment of a regular member of the association.
2. Depending on the research department, 10,000 to 40,000 yen is required as the supporter's association fee or the maintenance association fee. Details will be noticed from each research department.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร 1st Intake (Examination at the university)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 24, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 1, 2019
วันปิดรับสมัคร กันยายน 6, 2019 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 5, 2019
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 16, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร 2nd Intake (Examination at the university)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 16, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 7, 2019
วันปิดรับสมัคร มกราคม 31, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 29, 2020
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 10, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Civil Engineering, Architecture and Architectural Engineering, Applied Molecular Chemistry, Industrial Engineering and Management, Mathematical Information Engineering
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 18 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
อื่นๆ(1. The 2nd Intake exam for the Graduate School of Industrial Engineering may be taken by those who fulfill the following criteria and are qualified to reside in Japan. (1) Having a status of residence other than for short-term stay. (2) Having a status of residence that is valid at least until the day after the 2nd Intake exam enrollment procedures deadline (March 24, 2020). 2. Before submitting your application, please contact the Graduate School of Industrial Engineering to confirm conditions for application, etc. ●For details, please refer to http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/international/)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2019 3คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 3คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 630,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 380,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,210,000
หมายเหตุ 1. 10,000 yen is required for every year as the alumni association fee (associate member). At the final year, 10,000 yen is required as the 1st payment of a regular member of the association.
2. Depending on the research department, 10,000 to 40,000 yen is required as the supporter's association fee or the maintenance association fee. Details will be noticed from each research department.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร 1st Intake (Examination at the university)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 24, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 1, 2019
วันปิดรับสมัคร กันยายน 6, 2019 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 5, 2019
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 16, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร 2nd Intake (Examination at the university)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 16, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 7, 2019
วันปิดรับสมัคร มกราคม 31, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 29, 2020
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 10, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า

วันที่อัพเดตล่าสุด: กรกฏาคม 23, 2019

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา