ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รายละเอียดสาขาวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

国と国が相互理解できる世界をめざす

ศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นศาสตร์ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศกับประเทศในสังคมนานาประเทศ เพื่อสร้างสันติภาพให้กับโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความซับซ้อนจากปัจจัยมากมายที่เกี่ยวพันกัน การแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องมองจากภาพรวมในวงกว้างเพื่อที่จะแก้ไขปัจจัยอันหลากหลายนั้น ปัจจุบัน มีหลายมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายในการ “สร้างบุคคลากรระดับสากล” ที่สามารถแสดงบทบาทได้ในสังคมนานาประเทศ เพื่อการนั้น การศึกษาที่เพียบพร้อม และความสามารถจับประเด็นของประเทศต่างๆทั่วโลก ความมุ่งมั่นที่ชัดเจนว่า “อยากมีบทบาทในเวทีสากล” และความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง เป็นสิ่งจำเป็น

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

九州大学 | Kyushu University

In 2014, MEXT has launched “Top Global Universi...

Kyushu University

上智大学 | Sophia University

Founded by the Jesuits in 1913, Sophia Universi...

Sophia University

大阪大学 | Osaka University

Osaka University continues to renew itself, bre...

Osaka University
Law

創価大学 | Soka University

創価大学は、創立者が示した建学の精神のもと「学...

Soka University

津田塾大学 | Tsuda University

Tsuda University has a proud history spanning o...

Tsuda University

神戸学院大学 | Kobe Gakuin University

Kobe Gakuin University was founded in the spiri...

Kobe Gakuin University
Law

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา