นิเทศศาสตร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

นิเทศศาสตร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > นิเทศศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์

ค้นคว้าสื่อสารสนเทศที่แยกหมวดหมู่มากขึ้น เพื่อหารูปแบบที่ควรจะเป็น

เป็นสาขาที่มีเป้าหมายในการศึกษาหน้าที่และความเป็นไปได้ของการสื่อสารมวลชน รวมถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดจากการเปลี่ยนโฉมของสื่อในยุคใหม่ โดยประยุกต์ใช้ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ โดยจะศึกษาวิจัยอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักหนังสือพิมพ์ หลักการออกอากาศ และหลักการสื่อสารมวลชน ในสาขาหนังสือพิมพ์ การออกอากาศ สิ่งพิมพ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา โดยยึดการสื่อสารมวลชนเป็นหลักผ่านกระบวนการสังคมศาสตร์ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์กับการสื่อสารประเภทอื่นด้วย

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

立教大学 | Rikkyo University

Rikkyo University started its history in 1874 a...

Rikkyo University

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | 東京国際大学 | Tokyo International University

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว (Tokyo International...

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว

日本大学 | Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon ...

Nihon University
Law

同志社大学 | Doshisha University

Our founding spirit consists of three main prin...

Doshisha University

龍谷大学 | Ryukoku University

Founded in 1639 as a seminary of the Honganji T...

Ryukoku University

昭和女子大学 | Showa Women's University

The educational philosophy of Showa Women's Uni...

Showa Women's University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา