Humanities and Sciences | Nihon University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Humanities and Sciences | Nihon University | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Humanities and Sciences

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Nihon University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Humanities and ScienceshoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành CommercehoặcNgành ArthoặcNgành International RelationshoặcNgành Science and TechnologyhoặcNgành Industrial TechnologyhoặcNgành EngineeringhoặcNgành MedicinehoặcNgành DentistryhoặcNgành Dentistry at MatsudohoặcNgành Bioresource ScienceshoặcNgành PharmacyhoặcNgành Sports ScienceshoặcNgành Risk Management của Nihon University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Nihon University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

日本大学 | Nihon University

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Humanities and Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 102-8275
Địa chỉ liên hệ 4-8-24 Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 03-5275-8311
Fax 03-5275-8324
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2020)
Số người thi tuyển 309người (Niên khóa 2019)
Số người trúng tuyển 74người (Niên khóa 2019)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 182người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường 182người (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 260,000 Yên (Niên khóa 2020)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú 1. The application fee for Period 1 (Nihon University Entrance Examination) is 35,000 yen, and the application fee for Period 2 (Entrance Examination using the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)) is 25,000 yen.
2. Tuition and fees vary by department (Tuition is from 830,000 yen to 1,100,000 yen. There are fees from 200,000 to 380,000 to 360,000 yen.)
3. Nihon University Alumni Association Fees (Associate Membership) are 10,000 yen per year. Furthermore, in their graduating year, students must pay 10,000 yen for the first year of full membership.
4. There are student support association fees and maintenance fees of 10,000 to 40,000 yen per year, depending on the college. You will receive additional details from your chosen college.
5. For details on late payment and refund applications, refer to http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/international/ (in Japanese only).
Khoa Philosophy, History, Japanese Language and Literature, Chinese Language and Culture, English Language and Literature, German Literature, Sociology, Social Welfare, Education, Physical Education, Psychology, Geography, Geosystem Sciences, Mathematics, Information Science, Physics, Integrated Sciences in Physics and Biology, Chemistry
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Period 1 (Nihon University Entrance Examination)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 7 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 10 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 11 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 11 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 12 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 11 tháng 3 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Phỏng vấn, Except for “English”, test subjects differ by department.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2018
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú ● The Period 1 exam for the College of Humanities and Sciences may be taken by the following students who have taken the "Japanese" section of the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) in November 2018 or June 2017, and they fulfill the following score requirements.
(1) Total score for "Japanese" is 240 points or higher.
(2) Total score for "Japanese" (writing) is 35 points or higher.
● For the Department of Social Welfare, international students can qualify to take the test for social work certification, but following certification, they will not be able obtain a work visa for employment as a social worker.
● For details, please refer to http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/international/
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Period 2 (Entrance Examination using the EJU)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 1 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 2 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 3 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 3 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Subjects differ by department.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Except for "Japanese", test subjects and languages of questions differ by department.
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú ● The Period 2 exam for the College of Humanities and Sciences may be taken by the following students who have taken the "Japanese" section of the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) in November 2019 or June 2019, and they fulfill the following score requirements.
(1) Total score for "Japanese" is 240 points or higher.
(2) Total score for "Japanese" (writing) is 35 points or higher.
(3) Score for "Mathematics course 2" is 130 points or higher for Department of Information Science
● The Period 2 exam for the College of Humanities and Sciences may be taken by those who fulfill the following criteria and are qualified to reside in Japan.
(1) Having a status of residence other than "Short-Term Stay".
(2) Having a status of residence valid at least until the day after the Period 2 exam enrollment procedures deadline (March 12, 2020).
● The language to be used for the EJU exam questions differs by department.
● For the Department of Social Welfare, international students can qualify to take the test for social work certification, but following certification, they will not be able obtain a work visa for employment as a social worker.
● For details, please refer to http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/international/

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 04 tháng 07 năm 2019

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học