Humanities and Sciences | Nihon University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Humanities and Sciences | Nihon University | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Humanities and Sciences

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Nihon University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Humanities and ScienceshoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành CommercehoặcNgành ArthoặcNgành International RelationshoặcNgành Science and TechnologyhoặcNgành Industrial TechnologyhoặcNgành EngineeringhoặcNgành MedicinehoặcNgành DentistryhoặcNgành Dentistry at MatsudohoặcNgành Bioresource ScienceshoặcNgành PharmacyhoặcNgành Sports ScienceshoặcNgành Risk Management của Nihon University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Nihon University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

日本大学 | Nihon University

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Humanities and Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 102-8275
Địa chỉ liên hệ 4-8-24 Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 03-5275-8311
Fax 03-5275-8324
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 638người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 71người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 219người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 219người (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 260,000 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú 1. The application fee for Period 1 (Nihon University Entrance Examination) is 35,000 yen, and the application fee for Period 2 (Entrance Examination using the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)) is 25,000 yen.
2. Tuition and fees vary by department (Tuition is from 830,000 yen to 1,100,000 yen. There are fees from 200,000 to 380,000 yen.)
3. Nihon University Alumni Association Fees (Associate Membership) are 10,000 yen per year. Furthermore, in their graduating year, students must pay 10,000 yen for the first year of full membership.
4. There are student support association fees and maintenance fees of 10,000 to 40,000 yen per year, depending on the college. For details, please refer to the guidance page of the Internet Application Site.
5. The university plans to ask for fund-raising activities after admission, though this is an optional activity at your will to improve the foundation of educational, research, and medical activities.
6. Depending on the content of the course, a separate course fee or practical training fee will be required (for details, please contact each faculty).
*Information of 3 to 5 are subject to change.
Khoa Philosophy, History, Japanese Language and Literature, Chinese Language and Culture, English Language and Literature, German Literature, Sociology, Social Welfare, Education, Physical Education, Psychology, Geography, Geosystem Sciences, Mathematics, Information Science, Physics, Integrated Sciences in Physics and Biology, Chemistry
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Period 1 (Nihon University Entrance Examination)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 7 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 10 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 11 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 12 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 11 tháng 3 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học (1)Written examination) (2)Japanese Language (3)English Language (Only for the Departments of Philosophy, History, Chinese Language and Culture, English Language and Literature, German Literature, Sociology, Mathematics) (4) Oral examination
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Applicants must satisfy the following conditions for the score of Japanese in EJU. (1) Total score of Japanese as a Foreign Language must be 240 points or more (2) Total score of Japanese as a Foreign Language (Writing) must be 35 points or more
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2020
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú ● For the Department of Social Welfare, international students can qualify to take the test for social work certification, but following certification, they will not be able to obtain a work visa for employment as a social worker.
● Results of EJU in November 2020 or June 2021 will be used.

Above information is subject to change by COVID-19. For latest information, please refer to the following official website of the university.
http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Period 2 (Entrance Examination using the EJU)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 10 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 1 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 3 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 3 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Oral examination
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Test subjects and languages of questions differ by department.
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2021
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú ● The Period 2 exam for the College of Humanities and Sciences may be taken by those who fulfill the following criteria and are qualified to reside in Japan.
(1) Having a status of residence other than "Short-Term Stay".
(2) Having a status of residence valid at least until the day after the Period 2 exam enrollment procedures deadline (March 12, 2022).
● The Period 2 exam for the College of Humanities and Sciences may be taken by the following students who have taken the "Japanese" section of the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) in June 2021 or November 2021, and they fulfill the following score requirements.
(1) Total score for "Japanese" is 240 points or higher.
(2) Total score for "Japanese (writing)" is 35 points or higher.
(3) Score for "Mathematics course 2" is 130 points or higher for Department of Information Science
● For the Department of Social Welfare, international students can qualify to take the test for social work certification, but following certification, they will not be able obtain a work visa for employment as a social worker.

Above information is subject to change by COVID-19. For latest information, please refer to the following official website of the university.
http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 07 năm 2021

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học