Humanities and Sciences | Nihon University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Humanities and Sciences | Nihon University | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Humanities and Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nihon University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LawhoặcNgành Humanities and ScienceshoặcNgành EconomicshoặcNgành CommercehoặcNgành ArthoặcNgành International RelationshoặcNgành Science and TechnologyhoặcNgành Industrial TechnologyhoặcNgành EngineeringhoặcNgành MedicinehoặcNgành DentistryhoặcNgành Dentistry at MatsudohoặcNgành Bioresource ScienceshoặcNgành PharmacyhoặcNgành Sports ScienceshoặcNgành Risk Management, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

日本大学 | Nihon University

Humanities and Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 102-8275
Địa chỉ liên hệ 4-8-24 Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Educational Affairs Section
Điện thoại 03-5275-8311
Fax 03-5275-8324
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 319người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 47người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 197người (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 260,000 Yên (Niên khóa 2024)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú 1. The application fee for Period 1 (Nihon University Entrance Examination) is 35,000 yen, and the application fee for Period 2 (Entrance Examination using the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)) is 25,000 yen.
2. Tuition and fees vary by department (Tuition is from 830,000 yen to 1,100,000 yen. There are fees from 200,000 to 380,000 yen.)
3. Nihon University Alumni Association Fees (Associate Membership) are 10,000 yen per year. Furthermore, in their graduating year, students must pay 10,000 yen for the first year of full membership.
4. There are student support association fees and maintenance fees of 10,000 to 40,000 yen per year, depending on the college (in 2023). For details, please refer to the guidance page of the Internet Application Site.
5. The university plans to ask for fund-raising activities after admission, though this is an optional activity at your will to improve the foundation of educational, research, and medical activities.
6. Depending on the content of the course, a separate course fee or practical training fee will be required (for details, please contact each faculty).
*Information of 3 to 5 are subject to change.
Khoa Philosophy, History, Japanese Language and Literature, Chinese Language and Culture, English Language and Literature, German Literature, Sociology, Social Welfare, Education, Physical Education, Psychology, Geography, Geosystem Sciences, Mathematics, Information Science, Physics, Integrated Sciences in Physics and Biology, Chemistry
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ The first term (Nihon University Entrance Examination)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 7 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 10 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 12 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 11 tháng 3 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học See remarks.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định See Remarks.
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2022
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Examination at the university
(1)Written examination) (2)Japanese Language (3)English Language (Only for the Departments of Philosophy, History, Chinese Language and Culture, English Language and Literature, German Literature, Sociology, Mathematics) (4) Oral examination (in English and Japanese for Department of English Language and Literature) (as group discussion for Department of Sociology)

The first term is for applicants who took the Japanese section of the EJU in November 2022 or June 2023 and whose score meets the following conditions. (1) A total score of 240 or more in Japanese excluding Writing (2) A total score of 35 or more in Japanese (Writing) (3) For applicants to the Department of Information Science, a score of 120 or more in Mathematics (Course 2) of the EJU in November 2022 or June 2023.

For the Department of Social Welfare, international students can qualify to take the test for social work certification, but following certification, they will not be able to obtain a work visa for employment as a social worker.

Above information is subject to change by COVID-19. For latest information, please refer to the following official website of the university.
https://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ The second term (Entrance Examination using the EJU)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 10 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 3 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Oral examination
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Test subjects and languages of questions differ by department.
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2023
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú The second term is for applicants who took the Japanese section of the EJU in June 2023 or November 2023 and whose score meets the following conditions. (1) A total score of 240 or more in Japanese excluding Writing (2) A total score of 35 or more in Japanese (Writing) (3) For applicants to the Department of Sociology, a score of 140 or more in Japan and the World, and a score of 120 or more in Mathematics (Course 2) of the EJU in June 2023 or November 2023. (4) For applicants to the Department of Information Science, a score of 130 or more in Mathematics (Course 22 of the EJU in June 2023 or November 2023.

The second term may be taken by those who fulfill the following criteria and are qualified to reside in Japan.
(1) Having a status of residence other than "Short-Term Stay".
(2) Having a status of residence valid at least until the day after the Period 2 exam enrollment procedures deadline (March 12, 2024).

For the Department of Social Welfare, international students can qualify to take the test for social work certification, but following certification, they will not be able obtain a work visa for employment as a social worker.

Above information is subject to change. For latest information, please refer to the following official website of the university.
https://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học