Commerce | Nihon University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Commerce | Nihon University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Commerce

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nihon University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LawhoặcNgành Humanities and ScienceshoặcNgành EconomicshoặcNgành CommercehoặcNgành ArthoặcNgành International RelationshoặcNgành Science and TechnologyhoặcNgành Industrial TechnologyhoặcNgành EngineeringhoặcNgành MedicinehoặcNgành DentistryhoặcNgành Dentistry at MatsudohoặcNgành Bioresource ScienceshoặcNgành PharmacyhoặcNgành Sports ScienceshoặcNgành Risk Management, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

日本大学 | Nihon University

Commerce

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 102-8275
Địa chỉ liên hệ 4-8-24 Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Educational Affairs Section
Điện thoại 03-5275-8311
Fax 03-5275-8324
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 20người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 50người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 27người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 33người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 25,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền nhập học 260,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 810,000 Yên (Niên khóa 2024)
Các khoản chi phí khác 170,000 Yên (Niên khóa 2024)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú 1. Nihon University Alumni Association Fees (Associate Membership) are 10,000 yen per year. Furthermore, in their graduating year, students must pay 10,000 yen for the first year of full membership.
2. There are student support association fees and maintenance fees of 10,000 to 40,000 yen per year, depending on the college (in 2023). For details, please refer to the guidance page of the Internet Application Site.
3. The university plans to ask for fund-raising activities after admission, though this is an optional activity at your will to improve the foundation of educational, research, and medical activities.
4. Depending on the content of the course, a separate course fee or practical training fee will be required (for details, please contact each faculty).
*Information of 1 to 3 are subject to change.
Khoa Commerce, Business Administration, Accounting
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ First Examination by using EJU (selection with English)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 7 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 9 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 10 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 11 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 11 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 11 tháng 3 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Document screening, English proficiency test, Oral examination (online)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh TOEIC L&R or TOEFL iBT
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For the first term of selection with English, you must meet both of the following conditions.
1. Submit one of the result of EJU which were conducted in June 2022, November 2022, or June 2023. The score of Japanese excluding Writing must be 300 points or more.
2. Submit one of the folloing English tests' original score report. Sent report from English test organization is not acceptable.
Official Score Certificate of TOEIC L&R
Examinee Score Report or Test Taker Score Report of TOEFL iBT
(Scores of TOEIC IP,TOEIC Speaking & Writing,TOEIC Bridge are not acceptable.
Scores of TOEFL ITP,TOEFL PBT,TOEFL Paper-delivered Test are not acceptable. Score of TOEFL iBT Home Edition is acceptable.
Score of English test being taken wthin 2 years before the lest date of application period is valid.)

Above information is subject to change. For latest information, please refer to the following official website of the university.
https://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ First Examination by using EJU (selection with Japanese)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 7 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 9 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 10 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 11 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 11 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 11 tháng 3 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Document screening, Oral examination (online)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh TOEIC L&R or TOEFL iBT
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For the first term of selection with Japanese, you must meet both of the following conditions.
1. Submit one of the result of EJU which were conducted in June 2022, November 2022, or June 2023. The score of Japanese excluding Writing must be 300 points or more.
2. Submit one of the folloing English tests' original score report.
Official Score Certificate of TOEIC L&R (500 points or more)
Examinee Score Report or Test Taker Score Report of TOEFL iBT (52 points or more)
(Scores of TOEIC IP,TOEIC Speaking & Writing,TOEIC Bridge are not acceptable.
Scores of TOEFL ITP,TOEFL PBT,TOEFL Paper-delivered Test are not acceptable. Score of TOEFL iBT Home Edition is acceptable.
Score of English test being taken wthin 2 years before the lest date of application period is valid.)

Above information is subject to change. For latest information, please refer to the following official website of the university.
https://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Second Examination by using EJU
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 9 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 11 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 12 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 1 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 11 tháng 3 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Document screening, External English test, Japanese test at the university, Oral examination
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh TOEIC L&R or TOEFL iBT
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For the second term, you must meet both of the following conditions.
1. Submit one of the result of EJU which were conducted in June 2022, November 2022, or June 2023. The score of Japanese excluding Writing must be 300 points or more.
2. Submit one of the folloing English tests' original score report. Sent documents directly from test organization are not acceptable.
Official Score Certificate of TOEIC L&R
Examinee Score Report or Test Taker Score Report of TOEFL iBT
(Scores of TOEIC IP,TOEIC Speaking & Writing,TOEIC Bridge are not acceptable.
Scores of TOEFL ITP,TOEFL PBT,TOEFL Paper-delivered Test are not acceptable. Score of TOEFL iBT Home Edition is acceptable.
Score of English test being taken wthin 2 years before the lest date of application period is valid.)

Above information is subject to change. For latest information, please refer to the following official website of the university.
https://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học