Risk Management | Nihon University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Risk Management | Nihon University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học N...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Risk Management

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Nihon University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Humanities and ScienceshoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành CommercehoặcNgành ArthoặcNgành International RelationshoặcNgành Science and TechnologyhoặcNgành Industrial TechnologyhoặcNgành EngineeringhoặcNgành MedicinehoặcNgành DentistryhoặcNgành Dentistry at MatsudohoặcNgành Bioresource ScienceshoặcNgành PharmacyhoặcNgành Sports ScienceshoặcNgành Risk Management của Nihon University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Nihon University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

日本大学 | Nihon University

Risk Management

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 102-8275
Địa chỉ liên hệ 4-8-24 Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Educational Affairs Section
Điện thoại 03-5275-8001
Fax 03-5275-8324
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 1người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường 1người (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 860,000 Yên (Niên khóa 2020)
Các khoản chi phí khác 200,000 Yên (Niên khóa 2020)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú 1. Application fee is 35,000 yen for A system, and 18,000 yen for N system (1st intake and 2nd intake).
2. As for A system and N system (1st intake), in case of applying for the same department at the same time, you pay 35,000 yen only.
3. As Nihon University Alumni Association Fee (as Associate Member), you are required to pay 10,000 yen per year. Also, you're required to pay 10,000 yen for the first year which is in the year of graduation, as Regular Member Fees.
4. Depending on which faculty you are in, you're required to pay 10,000 yen to 40,000 yen per year as sponsorship fee or maintenance fee. For details, will be announced by each faculty.
5. For details about prolonging of payment or applying for refund, please refer to the general entrance examination guidelines to be downloaded from website of the university.
Khoa Risk Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 10
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Phương thức A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 1 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 2 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 19 tháng 2 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 11 tháng 3 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, See Remarks
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Ghi chú Select 1 subject of 'Geography & History', Civics, or Mathematics. For details, please refer to http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/general_information/ and the general entrance examination guidelines to be downloaded from website of the university.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ N system 1st intake
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 1 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 2 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 19 tháng 2 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 11 tháng 3 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, See Remarks.
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Ghi chú Select 1 subject of 'Geography & History', Civics, or Mathematics. For details, please refer to http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/general_information/ and the general entrance examination guidelines to be downloaded from website of the university.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ N system 2nd intake
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 2 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 3 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 3 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 18 tháng 3 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, See Remarks.
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Ghi chú Select 1 subject of Japanese, 'Geography & History', Civics, or Mathematics. For details, please refer to http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/general_information/ and the general entrance examination guidelines to be downloaded from website of the university.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 10 tháng 07 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học