Science and Engineering | Toyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Science and Engineering | Toyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin d...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Science and Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Toyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LiteraturehoặcNgành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành LawhoặcNgành SociologyhoặcNgành Global and Regional StudieshoặcNgành Life ScienceshoặcNgành Design for Welfare SocietyhoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành Information Science and ArtshoặcNgành Food and Nutritional ScienceshoặcNgành Information Networking for Innovation and DesignhoặcNgành International Tourism ManagementhoặcNgành Health and Sports Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

東洋大学 | Toyo University

Science and Engineering

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 112-8606
Địa chỉ liên hệ 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku,Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Admissions Section
Điện thoại 03-3945-7272
Fax 03-3945-7607
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 35người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 47người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 32người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 10,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 990,000 Yên (Niên khóa 2024)
Các khoản chi phí khác 350,000 Yên (Niên khóa 2024)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú There is reduction system for tuition fee around 30%.
Scholarship is available.
Khoa Mechanical Engineering, Electrical, Electronic and Communications Engineering, Applied Chemistry, Civil and Environmental Engineering, Architecture
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students <using EJU (October Exam)>
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 9 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 9 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 10 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 10 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 11 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 2, Vật lý, Hóa học, Sinh vật, Subjects of Science differ to departments. For details, please check the Application guidelines.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Ghi chú To apply, you must have taken 300 points or higher of Japanese at EJU (including Writing).

For details, please refer to the Application guideline.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students <using EJU (December Exam)>
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 10 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 10 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 12 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 1 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 18 tháng 1 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 2, Vật lý, Hóa học, Sinh vật, Subjects of Science differ to departments. For details, please check the Application guidelines.
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Ghi chú Before application, you must take EJU, and there is not a criteria of the score. At application, you are required to have are required to have Japanese language proficiency equivalent to at least 300 points (including writing) on EJU.

For details, please refer to the Admission guideline.
Khoa Mechanical Engineering, Electrical, Electronic and Communications Engineering, Applied Chemistry, Civil and Environmental Engineering, Architecture
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students <Online B type (November Exam)>
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 9 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 9 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 11 năm 2023 , Ngày 19 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 12 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Interview for Department of Electrical, Electronic and Communications Engineering includes the oral examination about Mathematics and Physics.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 2, Vật lý, Hóa học, Sinh vật, Subjects of Science differ to departments. For details, please check the Application guidelines.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2021
Thi tiếng Anh Before application, you must have taken TOEFL iBT (Home Edition is acceptable), IELTS, or TOEIC L&R since November 2021.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú You must make application on admission information website of Toyo University. Before application, please confirm the application guidelines.

Applicants must have scored 300 or higher in Japanese (sum of Reading Comprehension, Listening Comprehension, and Listening-Reading Comprehension) on one of the EJU (administered in November 2021, June/November 2022, or June 2023), or have passed the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) at N2 or higher.

You must have taken TOEIC L&R (excluding IP: Institutional Program) or TOEFL iBT (Home Edition is acceptable) since November 2021.

Entrance Examination for [Toyo University SDGs International Student Ambassador Program]
Privately-funded international students who have the desire and ability to contribute to global society in various ways toward the achievement of the SDGs, and who will engage in SDG-related activities and activities that lead to globalization both on and off campus, will be certified as Toyo University SDGs International Student Ambassadors and will receive support for payment of fees, housing and other expenses. The system provides support for payment of fees and housing, etc.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 07 tháng 07 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học