Meiji University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Meiji University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Meiji University

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Meiji University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Nhật Bản quốc tếhoặcNgành LawhoặcNgành CommercehoặcNgành Political Science and EconomicshoặcNgành Arts and LettershoặcNgành Science and TechnologyhoặcNgành AgriculturehoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Information and CommunicationhoặcNgành Interdisciplinary Mathematical Sciences của Meiji University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Meiji University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

明治大学 | Meiji University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

Empowering the Individual

Meiji University was founded in January 1881 as the Meiji Law School by a group of young lawyers barely in their 30's: Tatsuo Kishimoto, Kozo Miyagi, and Misao Yashiro.
Currently there are 10 undergraduate Schools and 12 Graduate Schools, as well as the Law School and professional schools for the development of highly-specialized workers. The University also includes Meiji University Junior High School and Meiji University High School. These programs comprise one of Japan's most outstanding comprehensive university systems. With over 500,000 graduates sent out into society, Meiji University has played a major role in Japan's development.
Meiji University, in the spirit of empowering individuals, aims to make dramatic advances onto the world stage as the top urban university in Japan.

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Meiji University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 40người (Niên khóa 2023) 72người (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,063,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-1 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Global Japanese Studies
  • Global Japanese Studies (English Track)
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2023) 21người (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 881,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-1 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Law
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 30người (Niên khóa 2023) 39người (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 881,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-1 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Commerce
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2023) 30người (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 881,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-1 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Political Science
  • Economics
  • Local Governance
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 16người (Niên khóa 2023) 20người (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 841,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-1 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Literature
  • History and Geography
  • Psycho-Social Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2023) 23người (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,194,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-1 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Electronics and Bioinformatics
  • Mechanical Engineering
  • Mechanical Engineering Informatics
  • Architecture
  • Applied Chemistry
  • Computer Science
  • Mathematics
  • Physics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 12người (Niên khóa 2023) 15người (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-1 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Agriculture
  • Agricultural Chemistry
  • Life Sciences
  • Agri-food and Environmental Policy
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 40người (Niên khóa 2023) 87người (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 881,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-1 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Business Management
  • Accounting
  • Public Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2023) 24người (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 881,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-1 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Information and Communication
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 10người (Niên khóa 2023) 4người (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,194,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-1 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Mathematical Sciences Based on Modeling and Analysis
  • Frontier Media Science
  • Network Design

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học