Utsunomiya University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Utsunomiya University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Utsunomiya University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Utsunomiya University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành International StudieshoặcNgành EducationhoặcNgành EngineeringhoặcNgành AgriculturehoặcNgành Regional Design, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tochigi  / Quốc lập

宇都宮大学 | Utsunomiya University

Utsunomiya University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 6người (Niên khóa 2019) 7người (Niên khóa 2018) 350 Mine-machi, Utsunomiya-shi, Tochigi
  Khoa
  • International Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 1người (Niên khóa 2018) 350 Mine-machi, Utsunomiya-shi, Tochigi
  Khoa
  • School Teacher's Training (school education)
  • School Teacher's Training (music)
  • School Teacher's Training (health)
  • School Teacher's Training (social studies)
  • School Teacher's Training (mathematics)
  • School Teacher's Training (science)
  • School Teacher's Training (home economics)
  • School Teacher's Training (technology)
  • School Teacher's Training (Japanese)
  • School Teacher's Training (English)
  • School Teacher's Training (Special Needs Education)
  • School Teacher's Training (art)
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 0người (Niên khóa 2018) 350 Mine-machi, Utsunomiya-shi, Tochigi
  Khoa
  • 基盤工
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 5người (Niên khóa 2018) 350 Mine-machi, Utsunomiya-shi, Tochigi
  Khoa
  • Agrobiology and Bioresources
  • Forest Science
  • Environmental Engineering
  • Agricultural Economics
  • Applied Biological Chemistry
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 3người (Niên khóa 2018) 350 Mine-machi, Utsunomiya-shi, Tochigi
  Khoa
  • Community Design
  • Architecture and Urban Design
  • Civil Engineering and Regional Design

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học