International College of Liberal Arts | Yamanashi Gakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

International College of Liberal Arts | Yamanashi Gakuin University | JPSS, t...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > International College of Liberal Arts

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Yamanashi Gakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Business administrationhoặcNgành LawhoặcNgành International College of Liberal Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Yamanashi  / Tư lập

山梨学院大学 | Yamanashi Gakuin University

International College of Liberal Arts

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 400-8575
Địa chỉ liên hệ 2-4-5 Sakaori, Kofu-shi, Yamanashi
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 055-224-1234
Fax 055-224-1380
Nét đặc sắc của ngành học Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 7,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 1,185,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 310,000 Yên (Niên khóa 2018)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Khoa International College of Liberal Arts
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ International Admission I
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 9 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 11 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 11 năm 2018 ~ Ngày 16 tháng 11 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 11 năm 2018 ~ Ngày 26 tháng 11 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 7 tháng 12 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Anh
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _PBT Trên 550 điểm
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 76 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2019
Phân loại hồ sơ International Admission I
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 9 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 11 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 11 năm 2018 ~ Ngày 7 tháng 12 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 12 năm 2018 ~ Ngày 27 tháng 12 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 31 tháng 1 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Anh
Điều kiện điểm TOEFL _PBT Trên 550 điểm
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 76 điểm
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2019
Phân loại hồ sơ International Admission II
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 9 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 2 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2019 ~ Ngày 28 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2019 ~ Ngày 15 tháng 3 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 4 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _PBT Trên 550 điểm
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 76 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2019
Phân loại hồ sơ International Admission III
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 9 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 4 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 3 năm 2019 ~ Ngày 12 tháng 4 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 4 năm 2019 ~ Ngày 26 tháng 4 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 5 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _PBT Trên 550 điểm
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 76 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 04 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học