ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Intercultural Studies | Gakushuin Women's College | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Intercultural Studies | Gakushuin Women&#039...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Intercultural Studies

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยGakushuin Women's College JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นGakushuin Women's College คณะIntercultural Studies ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับGakushuin Women's College กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

学習院女子大学 | Gakushuin Women's College

ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 
  • Intercultural Studies

Intercultural Studies

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

Striving for mutual understanding though learning in-depth about the cultures of Japan and other countries

In the Department of International Cultural Exchange students will learn about Japan and other countries as they deepen their international understanding. The Department endeavors to produce female leaders capable of working both in Japan and around the globe, in an ever-increasing globalized era.

Putting on a Japanese kimono in the Yuusoku Kojitsu class (that teaches students traditional Japanese customs)

Putting on a Japanese kimono in the Yuusoku Kojitsu class (that teaches students traditional Japanese customs)

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2017
จีน17
เกาหลี10
เวียดนาม3
ฮ่องกง3
ไต้หวัน1
อินโดนีเซีย1
มาเลเซีย1

รายชื่อสาขาวิชา

Department of Japanese Studies
In the Department of Japanese Studies students gain a deep understanding and global perspective so that they can accurately transmit Japanese culture to those abroad.

1. Comprehensive learning from a cultural perspective
The Department offers a rich curriculum in which students learn about Japan from a variety of perspectives, including art and thought, folklore and history and contemporary society. Students can focus their studies on the areas they are most interested in.

2. Learning about Japanese culture through both theory and practice
Students learn about traditional customs such as tea ceremony, flower arrangement, calligraphy and Yuusoku Kojitsu and take practical classes as part of the common coursework. In addition to the practical subjects the Department also offers lecture classes so that students can accurately learn the theory behind their practical experiences. This unique curriculum aims to use such theoretical and practical coursework to nurture within students a deeper and more accurate knowledge of traditional Japanese customs.

3. Cultivating strong communication skills
Students will also acquire the communication skills, information processing skills and necessary language ability to be able to transmit their knowledge of Japanese culture to those abroad.

4. Learning freely across different departments
Students aren’t just limited to the major courses in the Department of Japanese Studies. They can also obtain credits by taking the common courses and major courses they are interested in from other departments. This will help students broaden their knowledge and open more doors into the future.

■ Courses are split into the following 4 courses from the 3rd year
Folklore and History / Japanese Language and Literature / Art and Art Management / Contemporary Society

Department of Intercultural Communication
Equipping students with strong communication skills and an international perspective

1. Learning from a global perspective
Being knowledgeable about various cultures is the stepping-stone to understanding the international community. For this reason students will chronologically learn area studies and cultural understanding covering the entire world.

2. Researching international relations
As a foundation for their research into international relations, students will study a broad variety of topics, including language and communication, politics, economics, management, law, environmental studies and mass communication. From there they will then research more deeply into the areas of international relations and international politics.

3. Practical seminar classes to cultivate strong problem solving skills
From the 3rd year students participate in small-group seminar classes, discovering topics they are interested in, finding problems related to this topic and then thinking about ways to solve them. Specialist faculty from each department provide students with the backup and support required to ensure their research is thorough.

4. High degree of freedom to take courses from other departments
In addition to the major courses in the Department of Intercultural Communication, students can also take other courses they are interested in from the common subjects, courses in other departments and even from other universities. This allows students to really obtain a broad understanding of their chosen field.

■ Courses are split into the following 4 courses from the 3rd year
International Relations / Comparative Culture and Area Studies / English Culture / General

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา