ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | Intercultural Studies | Gakushuin Women's College | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | Intercultural Studies | Gakushui...

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Intercultural Studies

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยGakushuin Women's College JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นGakushuin Women's College คณะIntercultural Studies ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับGakushuin Women's College กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

学習院女子大学 | Gakushuin Women's College

ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 
  • Intercultural Studies

Intercultural Studies

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • การเดินทาง

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา

International Center

The Center provides international students with support so that they can adjust to and lead a fulfilling student life. The Center also has a lounge for both international and Japanese students looking to build friendships and communication with each other in Japanese and other languages. The Center also offers support via ‘International Student Supporters’, who help students with their everyday life on campus, as well as ‘Lounge Partners’, who teach each other their native languages.

Various events are held for international students.

The Center organizes a number of events throughout the year, starting with a Welcome Party for new students in April, as well as trips to watch traditional Japanese Kabuki and Sumo, bus tours and events for international students to introduce their home country to other students.

Guidance Course for international students job-hunting in Japan

This course, which is held by an instructor from the Tokyo Employment Center for Foreigners, is aimed at equipping international students with the knowledge they need, and inform them of what they need to prepare in order to job hunt in Japan.

The International Center

Students from Korea and Taiwan introduce their countries

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา