Meikai University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Meikai University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > Meikai University

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับMeikai University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย ชิบะ  / เอกชน

明海大学 | Meikai University

Meikai University รายชื่อคณะวิชา

 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 5คน (ประจำปี 2022) 0คน (ประจำปี 2021) เยน 30,000 (ประจำปี 2021) เยน 400,000 (ประจำปี 2021) เยน 1,900,000 (ประจำปี 2021) 1-1 Keyakidai, Sakado-shi, Saitama
  สาขาวิชา
  • Dentistry
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 17คน (ประจำปี 2022) 34คน (ประจำปี 2021) เยน 30,000 (ประจำปี 2022) เยน 230,000 (ประจำปี 2022) เยน 698,000 (ประจำปี 2022) 1 Akemi, Urayasu-shi, Chiba-ken
  สาขาวิชา
  • Japanese
  • English
  • Chinese
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 57คน (ประจำปี 2022) 74คน (ประจำปี 2021) เยน 30,000 (ประจำปี 2022) เยน 230,000 (ประจำปี 2022) เยน 698,000 (ประจำปี 2022) 1, Akemi, Urayasu-shi, Chiba
  สาขาวิชา
  • Economics
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 20คน (ประจำปี 2022) 11คน (ประจำปี 2021) เยน 30,000 (ประจำปี 2022) เยน 230,000 (ประจำปี 2022) เยน 698,000 (ประจำปี 2022) 1 Akemi, Urayasu-shi, Chiba
  สาขาวิชา
  • Real Estate Sciences
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 15คน (ประจำปี 2022) 18คน (ประจำปี 2021) เยน 30,000 (ประจำปี 2022) เยน 230,000 (ประจำปี 2022) เยน 698,000 (ประจำปี 2022) 1 Akemi, Urayasu-shi, Chiba
  สาขาวิชา
  • Hospitality & Tourism Management (Business & Professional Communication Major)
  • Hospitality & Tourism Management (Digital Innovation Major)
  • Hospitality & Tourism Management (Global Management Major)

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา