คณะเศรษฐศาสตร์ | Meikai University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

คณะเศรษฐศาสตร์ | Meikai University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > คณะเศรษฐศาสตร์

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยMeikai University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นMeikai University คณะSpecial Japanese Language CourseหรือคณะDentistryหรือคณะคณะภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมหรือคณะคณะเศรษฐศาสตร์หรือคณะคณะวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือคณะวิทยาลัยการจัดการด้านการบริการและการท่องเที่ยว ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับMeikai University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย ชิบะ  / เอกชน

明海大学 | Meikai University

คณะเศรษฐศาสตร์

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 279-8550
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1, Akemi, Urayasu-shi, Chiba
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admissions Office, Urayasu Campus
หมายเลขโทรศัพท์ 047-355-5116
หมายเลขแฟกซ์ 047-355-5159
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับสมัครจำนวนจำกัด 57คน (ประจำปี 2018)
จำนวนคนที่เข้าสอบคัดเลือก 128คน (ประจำปี 2017)
จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก 74คน (ประจำปี 2017)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้(วีซ่านักเรียน) 271คน (ประจำปี 2017)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้ 268คน (ประจำปี 2017)
ค่าสมัคร เยน 30,000 (ประจำปี 2018)
ค่าแรกเข้า เยน 230,000 (ประจำปี 2018)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 698,000 (ประจำปี 2018)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 277,300 (ประจำปี 2018)
หมายเหตุ There are 2 types of application. "General" and "Recommendation". On this website, there is no information about "Recommendation". Please see the application guidelines.
Numbers of admission capacity is sum of A,B and C system, and include "Recommendation", and numbers of applicants and successful candidates are the same.
สาขาวิชา Economics
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร กรกฏาคม ต้นเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย เปิดเผยทางอินเตอร์เนต
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2018 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Special Entrance Examination for International Student A system (General)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 25, 2017
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 6, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 21, 2017
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 26, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ พฤศจิกายน 16, 2017
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาญี่ปุ่น, สัมภาษณ์, See Remarks
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ Subjects are Japanese and Interview.
You must take a written examination in Japanese at the university.
You must read out Japanese sentences during an Interview.
See the application guidelines for qualification, documents, and other details.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2018 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Special Entrance Examination for International Student B system (General)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 9, 2017
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 22, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 9, 2017
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 14, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มกราคม 18, 2018
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาญี่ปุ่น, สัมภาษณ์, See Remarks
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น, วิชาทั้งหมด, คณิตศาสตร์1, See Remarks
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2015 เดือน11
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ ・Subjects of the examination are Japanese and Interview. You must choose whether you will take a written examination in Japanese at the university, or use the result of "Japanese as a foreign language" of EJU when you apply.
・You must read out Japanese sentences during an Interview.
・On B system, you can take an examination outside Japan with "Pre-Arrival Admission". Please use results of "Japanese as a foreign language" and "Japan and the World" or "Mathematics 1" (If you take both of them, please use higher points)" of EJU. Documents screening ( "A Statement Of Purpose" etc ) will be conducted instead of an interview.

Please refer to the application guidelines for qualification, documents, and other details.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2018 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Special Entrance Examination for International Student C system (General)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 18, 2018
วันปิดรับสมัคร มกราคม 31, 2018 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 17, 2018
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 22, 2018
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 8, 2018
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาญี่ปุ่น, สัมภาษณ์, See Remarks
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น, See Remarks
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2016 เดือน6
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ ・Subjects of the examination are Japanese and Interview.
・You must choose whether you will take a written examination in Japanese at the university, or use the result of "Japanese as a foreign language" of EJU when you apply.
・You must read out Japanese sentences during an Interview.

Please refer to the application guidelines for qualification, documents, and other details.

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 23, 2017

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา