คณะวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | Meikai University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

คณะวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | Meikai University | ข้อมูลการศึกษ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > คณะวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับMeikai University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย ชิบะ  / เอกชน

明海大学 | Meikai University

คณะวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 279-8550
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1 Akemi, Urayasu-shi, Chiba
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admissions Office, Urayasu Campus
หมายเลขโทรศัพท์ 047-355-5116
หมายเลขแฟกซ์ 047-355-5159
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับสมัครจำนวนจำกัด 20คน (ประจำปี 2021)
จำนวนคนที่เข้าสอบคัดเลือก 37คน (ประจำปี 2020)
จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก 28คน (ประจำปี 2020)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้(วีซ่านักเรียน) 68คน (ประจำปี 2020)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้ 68คน (ประจำปี 2020)
ค่าสมัคร เยน 30,000 (ประจำปี 2021)
ค่าแรกเข้า เยน 230,000 (ประจำปี 2021)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 698,000 (ประจำปี 2021)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 277,300 (ประจำปี 2021)
ยื่นขอชำระเงินล่าช้า/ขอคืนเงิน ไม่สามารถ
หมายเหตุ There are 2 types of application that are "General" and "Recommendation". Due to the "Recommendation" is not posted on this information site, please refer to application guidelines.
The number of Admission capacity above is a total of Type A, B and C. In addition, it includes the recruitment capacity of "Recommendation". Numbers of Applicants and Successful candidates above also includes numbers of "Recommendation".

Numbers of admission capacity are the sum of A,B and C system, and include "Recommendation".
Numbers of applicants and successful candidates are also the sums of A,B and C system, and include "Recommendation".
สาขาวิชา Real Estate Sciences
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร กรกฏาคมกลางเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย เปิดเผยทางอินเตอร์เนต
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2021 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Special Entrance Examination for International Students A system (General)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 23, 2020
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 2, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 17, 2020
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 22, 2020
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ พฤศจิกายน 12, 2020
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาญี่ปุ่น, สัมภาษณ์, See Remarks
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ผ่านระดับ N2 (ระดับ2)ขึ้นไป
หมายเหตุ ・You must have passed N2 of JLPT, or have Japanese proficiency equivalent to N2.
・Subject of the examinations are Japanese and Interview,
・You must take the writing examination of Japanese at the university.
・You must read out Japanese sentences after an interview.
・Please refer to application guidelines for qualification, documents, and other details.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2021 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Special Entrance Examination for International Students B system (General)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 9, 2020
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 20, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 5, 2020
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 10, 2020
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มกราคม 14, 2021
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาญี่ปุ่น, สัมภาษณ์, See Remarks
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น, วิชาทั้งหมด, คณิตศาสตร์1, See Remarks
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2018 เดือน11
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ผ่านระดับ N2 (ระดับ2)ขึ้นไป
หมายเหตุ ・You must have passed N2 of JLPT, or have Japanese proficiency equivalent to N2.
・Subjects of the examination are Japanese and Interview.
・You must choose whether you will take a written examination in Japanese at the university, or use the result of "Japanese" of EJU when you apply.
・You must read out Japanese sentences after an interview.
・On B system, you can take the examination in outside of Japan with "Pre-Arrival Admission". Please use results of "Japanese" and "'Japan and the World' or Mathematics [Course 1]", *If you take both of them, please use higher points)" of EJU. Documents screening ("Statement of Purpose" etc. ) will be conducted instead of interview.
・Please refer to application guidelines for qualification, documents, and other details.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2021 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Special Entrance Examination for International Students C system (General)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 18, 2021
วันปิดรับสมัคร มกราคม 29, 2021 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 15, 2021
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 18, 2021
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 4, 2021
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาญี่ปุ่น, สัมภาษณ์, See Remarks
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น, See Remarks
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2019 เดือน6
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ผ่านระดับ N2 (ระดับ2)ขึ้นไป
หมายเหตุ ・You must have passed N2 of JLPT, or have Japanese proficiency equivalent to N2.
・Subjects of the examination are Japanese and Interview.
・You must choose whether you will take a written examination in Japanese at the university, or use the result of "Japanese" of EJU when you apply.
・You must read out Japanese sentences after an interview.
・Please refer to application guidelines for qualification, documents, and other details.

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 15, 2020

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา