Meikai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Meikai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Meikai University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Meikai University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành DentistryhoặcNgành Khoa Van hóa và Ngôn nghoặcNgành Khoa Kinh thoặcNgành Khoa Khoa hc Bt ng snhoặcNgành Trng Qun lý Nhà hàng, Khách sn và Du lch, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Chiba  / Tư lập

明海大学 | Meikai University

Meikai University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2023) 0người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 400,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,900,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-1 Keyakidai, Sakado-shi, Saitama
  Khoa
  • Dentistry
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 17người (Niên khóa 2023) 30người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 230,000 Yên (Niên khóa 2023) 698,000 Yên (Niên khóa 2023) 1 Akemi, Urayasu-shi, Chiba-ken
  Khoa
  • Japanese
  • English
  • Chinese
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 57người (Niên khóa 2023) 51người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 230,000 Yên (Niên khóa 2023) 698,000 Yên (Niên khóa 2023) 1 Akemi, Urayasu-shi, Chiba
  Khoa
  • Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 15người (Niên khóa 2023) 7người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 230,000 Yên (Niên khóa 2023) 698,000 Yên (Niên khóa 2023) 1 Akemi, Urayasu-shi, Chiba
  Khoa
  • Real Estate Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 16người (Niên khóa 2023) 10người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 230,000 Yên (Niên khóa 2023) 698,000 Yên (Niên khóa 2023) 1 Akemi, Urayasu-shi, Chiba
  Khoa
  • Hospitality & Tourism Management (Business & Professional Communication Major)
  • Hospitality & Tourism Management (Digital Innovation Major)
  • 
  • Hospitality & Tourism Management (Global Management Major)

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học