ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | Foreign Languages | Hokkaido Bunkyo University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | Foreign Languages | Hokkaido Bun...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Foreign Languages

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยHokkaido Bunkyo University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นHokkaido Bunkyo University คณะForeign LanguagesหรือคณะHuman Science ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับHokkaido Bunkyo University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด  / เอกชน

北海道文教大学 | Hokkaido Bunkyo University

ติดต่อสอบถาม
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Foreign Languages

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา

Tuition Reduction Systems

We provide a tuition reduction system to offer financial relief for privately funded international students.
A 40% reduction in tuition fees is offered for the first year. Screening is undertaken from the second year of study.

Advisor system

Each student is assigned to a faculty member who provides advice and routinely offers counselling on a variety of matters from daily student life to study and career topics.
Under this system, students and faculty maintain a close relationship to ensure that students acquire basic attitudes necessary to function in society, learn how to study independently, and can lead a fulfilling campus life.

University Health Center and Counselling Rooms

The University Health Center is staffed from 9am to 5pm with public health nurses and registered nurses who are available to assist students who become injured or fall ill on campus.
The Counselling Rooms offer support and counselling for students who are concerned about student life, study methods, course choices and career options, as well as counselling for emotional and interpersonal relation issues with friends and family.

Accommodation

We assist students in finding accommodation in private apartments around the university, negotiating with real estate agents for cheaper rent and handling fees, and apartments equipped with beds, washing machines, TVs, and other household goods.

Support for a smooth start to your new life as an international student

We meet you at the airport when you arrive in Japan.
For international students who require assistance, we can organize a rental apartment in advance and take you there directly from the airport.
After arrangements for rental apartment contracts and electricity and gas connections are complete, we assist you in shopping for all the household items and bedding you will require for daily life.
On the day after your arrival in Japan, we can assist you in registering for your resident card and applying for a Japanese health insurance card, as well as opening bank accounts and other paperwork.

University Health Center

University Health Center

Counselling Rooms

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา