เลือกสถานศึกษาจาก นางาซากิวิทยาลัยระดับอนุปริญญา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก นางาซากิวิทยาลัยระดับอนุปริญญา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> เลือกสถานศึกษาจาก นางาซากิวิทยาลัยระดับอนุปริญญา

จังหวัดนางาซากิ (Nagasaki) เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆในคิวชู ในยุคการปิดประเทศในสมัยเอโดะ ญี่ปุ่นทำการติดต่อค้าขายกับเพียงประเทศจีนและฮอลันดาเท่านั้น สถานที่ที่ใช้ในการทำธุรกิจกับฮอลันดาคือ เดจิมะ(Dejima)ของจังหวัดนางาซากิ และในปัจจุบันนางาซากิยังคงเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่น จังหวัดนางาซากิมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อันก่อเกิดจากการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างชาติ และในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดูแลนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างเอาใจใส่ ดังจะเห็นได้จากการที่มีศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติแม้นอกรั้วมหาวิทยาลัย คงจะพอจินตาการได้ว่าจังหวัดนางาซากิเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติมากเพียงใด และความเอาใจใส่นี้นี่เองที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างบุคลากรในระดับนานาชาติ

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
สาขาวิชา
วิชาเอก
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้าวิทยาลัยระดับอนุปริญญาที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด1สถาบัน หน้าที่ 1

Nagasaki Junior College รายชื่อคณะวิชา

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา