Osaka Employment Service Center for Foreigners... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2016/03/15 update

Osaka Employment Service Center for Foreigners... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2016/03/15

ข่าวสาร

2016/03/15 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

Osaka Employment Service Center for Foreigners
Registration for international students graduating in March 2017 has started.

http://goo.gl/o8qkVm

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา