Tokyo Employment Service CenterNew service hou... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2016/03/12 update

Tokyo Employment Service CenterNew service hou... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2016/03/12

ข่าวสาร

2016/03/12 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

Tokyo Employment Service Center
New service hour from April 1, 2016

Mar 31, 2016
8:30am-5:15pm

Apr 1, 2016
10:00am-6:00pm

http://goo.gl/B29Kp8

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา