IFSA Job Forum for International Students 2017... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2016/01/06 update

IFSA Job Forum for International Students 2017... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2016/01/06

ข่าวสาร

2016/01/06 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

IFSA Job Forum for International Students 2017
1st Tokyo forum: Mar 18 (Fri), 2016
1st Osaka forum: Mar 27 (Sun), 2016
2nd Tokyo forum: May~Jun 2016
http://goo.gl/sPx6BK

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา