มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ 【武蔵野大学】外国人留学生入試の詳細を公開しま... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2015/08/18 update

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ 【武蔵野大学】外国人留学生入試の詳細を公開しま... | ข่า...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2015/08/18

ข่าวสาร

2015/08/18 มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ ข่าวสารสถาบันการศึกษา

【武蔵野大学】外国人留学生入試の詳細を公開しました!
工学部、経済学部、文学部、人間科学部、法学部
入学条件はそれぞれ違いますが、君は必ず武蔵野大学で自分の未来像を発見できます!
武蔵野大学と一緒に進化し続けましょう!

是非、下記のホームページで確認してみてください!
http://www.musashino-u.ac.jp/admission/faculty/detail/international_students.html?utm_source=jpss&utm_medium=sitelink&utm_campaign=gyosha

» ดูข้อมูลสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา