Tokyo Employment Service Center for Foreigners... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2015/07/30 update

Tokyo Employment Service Center for Foreigners... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2015/07/30

ข่าวสาร

2015/07/30 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

Tokyo Employment Service Center for Foreigners
Job Fair for International Students
Aug 18 (Tue), 2015
@ Shinjuku NS Building B1, NS Event Hall

http://goo.gl/qKPtPW

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา