Global Leader International Job Fair TokyoJun ... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2015/05/26 update

Global Leader International Job Fair TokyoJun ... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2015/05/26

ข่าวสาร

2015/05/26 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

Global Leader International Job Fair Tokyo
Jun 12 (Fri), 2015 12:30-16:00
@ Shidax Hall, Shibuya

http://goo.gl/9SNYld

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา