Tokyo Employment Service Center for Foreigners... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2015/04/07 update

Tokyo Employment Service Center for Foreigners... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2015/04/07

ข่าวสาร

2015/04/07 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

Tokyo Employment Service Center for Foreigners
""Job fair exclusively for international graduates (mostly from April 2015)""
Apr 20 (Mon) - 22 (Wed), 2015

http://goo.gl/wtrF3U

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา