Job Fair for International Students <Osaka&g... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2015/01/16 update

Job Fair for International Students <Osaka&g... | ข่าวสาร | JPSS เ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2015/01/16

ข่าวสาร

2015/01/16 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

Job Fair for International Students <Osaka>
Mar 28 (Sat), 2015
@ My Dome Osaka
For international students graduating from university or graduate school between April 2015 and March 2016.

http://goo.gl/jxnZlp

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา