Nagoya Employment Service Center for Foreigners... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2014/12/09 update

Nagoya Employment Service Center for Foreigners... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2014/12/09

ข่าวสาร

2014/12/09 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

Nagoya Employment Service Center for Foreigners is accepting applications for 2015 Spring Internship Program for International Students.
Deadline: Dec 26 (Fri), 2014

http://goo.gl/YSUqJz

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา