[Fukuoka]12.17 Job Search Seminar for Internati... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2013/12/04 update

[Fukuoka]12.17 Job Search Seminar for Internati... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2013/12/04

ข่าวสาร

2013/12/04 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

[Fukuoka]12.17 Job Search Seminar for International Students in Fukuoka

Job Search Seminar for International Students @ Fukuoka Employment Center for Students
Dates: Dec 17, Jan 28, Feb 25, Mar 25 (16:00-18:00)

http://fukuoka-young.jsite.mhlw.go.jp/gakusei_mishushoku/ryugakusei.html

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา