Osaka Employment Service Center for Foreigners... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2016/08/04 update

Osaka Employment Service Center for Foreigners... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2016/08/04

ข่าวสาร

2016/08/04 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

Osaka Employment Service Center for Foreigners
Job Hunting Seminar for International Students
Every 3rd Thursday 14:00-16:00
(Aug 18, Sep 15)

http://goo.gl/oUQHVR

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา