Osaka Employment Service Center for Foreigners... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2016/05/18 update

Osaka Employment Service Center for Foreigners... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2016/05/18

ข่าวสาร

2016/05/18 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

Osaka Employment Service Center for Foreigners
Job Search Guidance Sessions for International Students
May 19, Jun 16, Jul 21 (3rd Thu every month)

http://goo.gl/aFJM9F

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา