การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมเมือง | Yokohama City University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมเมือง | Yokohama City University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมเมือง

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับYokohama City University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นMedicineหรือการจัดการระหว่างประเทศหรือการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมเมืองหรือNanobioscienceหรือMedical Life Science เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย คานากาวา  / ท้องถิ่น

横浜市立大学 | Yokohama City University

การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมเมือง

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 236-0027
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 22-2 Seto, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admission Center
หมายเลขโทรศัพท์ 045-787-2055
หมายเลขแฟกซ์ 045-787-2057
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Department of Urban Social and Cultural Studies
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(Copyได้)
เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(ส่งทางไปรษณีย์ได้)
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ข้อควรระวังอื่นๆ อื่นๆ(The approval from the instructor you want to study with is required in advance.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2017 15คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 15คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 32,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 848,800
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Special Selection for International Students (1st)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กรกฏาคม 21, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 21, 2017
วันปิดรับสมัคร สิงหาคม 23, 2017
วันสอบคัดเลือก กันยายน 16, 2017
วันประกาศผลสอบ กันยายน 27, 2017
วิธีการสอบ/คัดเลือก หลักสูตรเฉพาะ, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Special Selection for International Students (2nd)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 24, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 04, 2018
วันปิดรับสมัคร มกราคม 05, 2018
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 10, 2018
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 16, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก หลักสูตรเฉพาะ, สอบปากเปล่า
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Department of Urban Social and Cultural Studies
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(Copyได้)
เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(ส่งทางไปรษณีย์ได้)
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,หรือจบหลักสูตร16ปีขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศแล้วประกอบอาชีพด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัย,สถาบันวิจัยในต่างประเทศตั้งแต่2ปีขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ข้อควรระวังอื่นๆ อื่นๆ(The approval from the instructor you want to study with is required in advance.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2017 1คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 1คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 32,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 848,800
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Special Selection for International Students
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 24, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 04, 2018
วันปิดรับสมัคร มกราคม 05, 2018
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 10, 2018
วันประกาศผลสอบ มกราคม 31, 2018 , กุมภาพันธ์ 16, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 28, 2017

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา