มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด คณะDigital Communications ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด | デジタルハリウッド大学 | Digital Hollywood University

ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเฉพาะที่นักศึกษาสามารถเรียนได้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ทั้งในสาขาวิชาและคณะที่ตนศึกษาอยู่ คือระบบการเรียน 1 คณะ 1 สาขาวิชา

ตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสูง มีความเป็นสากล มีทักษะทางสังคม และสามารถสร้างสรรค์สังคมใหม่ในอนาคต


จุดเด่นทั้ง 6 ของ DHU

1. หลักสูตรแบบบูรณาการเพื่อนำไปใช้สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในอนาคต
2. คณาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานอยู่ในด้าน IT และ Content
3. การเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ และโครงการศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีความเป็นสากล
4. มีเครือข่ายกับบริษัทต่างๆอย่างกว้างขวาง พร้อมสนับสนุนให้ฝันของนักศึกษาเป็นจริง
5. “Quarter System” ระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระสูงตามมาตรฐานสากล
6. การเรียนการสอนที่เป็นแหล่งความรู้ที่จำเป็นสำหรับแนวคิดเชิงสร้างสรรค์

เว็บไซต์ที่เป็นทางการ :

Share:
  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด รายชื่อคณะวิชา

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา