Digital Communications | มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Digital Communications

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด คณะDigital Communications ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / โตเกียว / เอกชน

มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด | デジタルハリウッド大学 | Digital Hollywood University

ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเฉพาะที่นักศึกษาสามารถเรียนได้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ทั้งในสาขาวิชาและคณะที่ตนศึกษาอยู่ คือระบบการเรียน 1 คณะ 1 สาขาวิชา

ตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสูง มีความเป็นสากล มีทักษะทางสังคม และสามารถสร้างสรรค์สังคมใหม่ในอนาคต


จุดเด่นทั้ง 6 ของ DHU

1. หลักสูตรแบบบูรณาการเพื่อนำไปใช้สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในอนาคต
2. คณาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานอยู่ในด้าน IT และ Content
3. การเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ และโครงการศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีความเป็นสากล
4. มีเครือข่ายกับบริษัทต่างๆอย่างกว้างขวาง พร้อมสนับสนุนให้ฝันของนักศึกษาเป็นจริง
5. “Quarter System” ระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระสูงตามมาตรฐานสากล
6. การเรียนการสอนที่เป็นแหล่งความรู้ที่จำเป็นสำหรับแนวคิดเชิงสร้างสรรค์

Share:

 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด รายชื่อคณะวิชา

 • Digital Communications

Digital Communications

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา ดาวน์โหลดใบสมัคร
 • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
 • แท็บข้อมูลคณะวิชา
 • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
 • แนะนำสถานที่
 • การเดินทาง
รหัสไปรษณีย์ 101-0062
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม Ochanomizu Sola City Academia ชั้น 3-4 , 4-6 Surugadai, Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3526-5785
หมายเลขแฟกซ์ 03-3255-3386
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้(วีซ่านักเรียน) 354คน (ประจำปี 2016)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้ 354คน (ประจำปี 2016)
ค่าสมัคร เยน 10,000 (ประจำปี 2016)
ค่าแรกเข้า เยน 250,000 (ประจำปี 2016)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 980,000 (ประจำปี 2016)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 298,000 (ประจำปี 2016)
ยื่นขอชำระเงินล่าช้า/ขอคืนเงิน ปรับตามการปรึกษา
หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว มหาวิทยาลัยมีระบบลดค่าเล่าเรียนประมาณ 15%-30% (มีการลดค่าเล่าเรียนเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาที่มาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 50%)
สาขาวิชา ภาควิชา Digital Content
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร กรกฏาคมปลายเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ไม่มีข้อสอบเก่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2017 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร การสอบเข้าแบบ AO ช่วงที่ 1-7
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 1, 2016
วันปิดรับสมัคร มีนาคม 8, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กันยายน 13, 2016 ~ มีนาคม 11, 2017
วันประกาศผลสอบ กันยายน 18, 2016 ~ มีนาคม 12, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ ตุลาคม 8, 2016
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, สัมภาษณ์
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น, คะแนนภาษาญี่ปุ่น 200 คะแนนขึ้นไป หรือระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสม
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ ผลสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) หรือผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) นั้นไม่จำเป็น แต่ผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 200 คะแนนขึ้นไป หรือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ระดับ N2 จะมีคุณสมบัติในการสมัครได้ ซึ่งการสอบเข้าแบบ AO จะเปิดรับ 7 ช่วงด้วยกัน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2017 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร การสอบเข้าแบบได้รับการแนะนำ (Recommended) ช่วงที่ 1-3
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 1, 2016
วันปิดรับสมัคร มีนาคม 22, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 20, 2016 ~ มีนาคม 23, 2017
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 25, 2016 ~ มีนาคม 24, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 27, 2017
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, สัมภาษณ์
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น, คะแนนภาษาญี่ปุ่น 200 คะแนนขึ้นไป หรือระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสม
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ ผลสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) หรือผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) นั้นไม่จำเป็น แต่ผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 200 คะแนนขึ้นไป หรือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ระดับ N2 จะมีคุณสมบัติในการสมัครได้ ซึ่งการสอบเข้าแบบ AO จะเปิดรับ 7 ช่วงด้วยกัน

วันที่อัพเดตล่าสุด: มีนาคม 06, 2017

โฮมเพจ

มหาวิทยาลัย http://www.dhw.ac.jp/th/
คณะ http://www.dhw.ac.jp/th/

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม