คณะ Global Studies | มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

คณะ Global Studies | มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต...

facebooktwitter

> > > คณะ Global Studies

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ คณะคณะ Global StudiesหรือคณะEconomicsหรือคณะLiteratureหรือคณะHuman SciencesหรือคณะLawหรือคณะEngineering ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | 武蔵野大学 | Musashino University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

คณะ Global Studies

ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง
รหัสไปรษณีย์ 135-8181
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 3-3-3 Ariake, Koutou-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 03-5530-7300
หมายเลขแฟกซ์ 03-5530-3811
ลักษณะเด่นของคณะวิชา มีคณะและสาขาวิชาที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับสมัครจำนวนจำกัด 90คน (ประจำปี 2017)
จำนวนคนที่เข้าสอบคัดเลือก 239คน (ประจำปี 2016)
จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก 89คน (ประจำปี 2016)
ค่าสมัคร เยน 35,000 (ประจำปี 2017)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 700,000 (ประจำปี 2017)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 178,600 (ประจำปี 2017)
ยื่นขอชำระเงินล่าช้า/ขอคืนเงิน ไม่สามารถ
หมายเหตุ ※ ผู้ที่มีวีซ่านักเรียน (Student Visa) หรือผู้ที่สามารถเปลี่ยนสถานะวีซ่าเป็นวีซ่านักเรียนได้ หรือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีคัดเลือกเข้าเรียนโดยสถาบัน
※ นักศึกษาต่างชาติจะได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า (250,000 เยน)

※ จำนวนที่รับสมัคร
สาขา Japanese Communication40 คน
สาขา Global Business20 คน
สาขา Global Communication30 คน

※ แคมปัส
ปี 1 เรียนที่แคมปัส Musashino
ปี 2-4 เรียนที่แคมปัส Ariake

※ ทุนการศึกษาสำหรับผู้นำระดับโลก
ผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นระดับสูง จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน 30%-100%
(สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษกรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมล์)
อีเมลของฝ่ายรับสมัครนักศึกษา nyushi@musashino-u.ac.jp
สาขาวิชา สาขา Japanese Communication, สาขา Global Business, สาขา Global Communication
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร กรกฏาคม
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2017 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติรอบที่ 1
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ตุลาคม 3, 2016
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 14, 2016
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 6, 2016
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 8, 2016
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ พฤศจิกายน 17, 2016
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, สัมภาษณ์, ภาษาอังกฤษ (แตกต่างกันไปตามสาขา)
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด สาขา Japanese Communication และสาขา Global Communication เท่านั้นที่จะต้องใช้ผลสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น วิชาภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2014 เดือน11
การสอบภาษาอังกฤษ ในแต่ละคณะจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ คือ TOELF iBT®, TOEFL PBT®, TOEIC®, IELTS
หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ: การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ
http://www.musashino-u.ac.jp/admission/faculty/detail/international_students.html?utm_source=jpss&utm_medium=textlink&utm_campaign=gyosha
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2017 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติรอบที่ 2
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 14, 2016
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 24, 2016
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 18, 2016
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 20, 2016
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มกราคม 6, 2017
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาญี่ปุ่น, ตรวจสอบเอกสาร, สัมภาษณ์, ภาษาอังกฤษ (แตกต่างกันไปตามสาขา)
การสอบภาษาอังกฤษ ในแต่ละคณะจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ คือ TOELF iBT®, TOEFL PBT®, TOEIC®, IELTS
หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ: การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ
http://www.musashino-u.ac.jp/admission/faculty/detail/international_students.html?utm_source=jpss&utm_medium=textlink&utm_campaign=gyosha
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2017 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติรอบที่ 3
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 4, 2017
วันปิดรับสมัคร มกราคม 13, 2017
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 6, 2017
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 7, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กุมภาพันธ์ 16, 2017
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, สัมภาษณ์, ภาษาอังกฤษ / ภาษาญี่ปุ่น (แตกต่างกันไปตามสาขา)
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด สาขา Japanese Communication และสาขา Global Communication เท่านั้นที่จะต้องใช้ผลสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น วิชาภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2014 เดือน11
การสอบภาษาอังกฤษ ในแต่ละคณะจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ คือ TOELF iBT®, TOEFL PBT®, TOEIC®, IELTS
หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ: การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ
http://www.musashino-u.ac.jp/admission/faculty/detail/international_students.html?utm_source=jpss&utm_medium=textlink&utm_campaign=gyosha

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 13, 2017

โฮมเพจ

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

Give me brief words to express attractiveness of studying in Japan!